Obuka za Solid Edge

Temeljna obuka zaposlenih je suštinski deo implementacije bilo kog sistema. Tokom obuke stavljamo veliki akcenat na činjenicu da korisnici praktično mogu sami da pokušaju da rade u sistemu, pa je obuka često podeljena na višednevne blokove. Vreme između ovih blokova namenjeno je proveri stečenog znanja na sopstvenom radnom mestu. Za informacije o sadržaju pojedinih treninga, odaberite određenu vrstu kursa u meniju.


Prostor za obuku je u prostorijama kompanije AXIOM TECH d.o.o. Kosovska 4, Kragujevac, Srbija.

Na zahtev, moguće je sprovesti obuku u iznajmljenim spoljnim prostorijama ili direktno na radnom mestu kupca. Obuku vršimo na srpskom, engleskom i češkom jeziku.

 

ONLINE obuka!

Redovni oblik obuke ne treba odlagati ili otkazivati, možemo ga zameniti interaktivnim onlajn obrascem.

Naši tehničari su dizajnirali i sproveli u rad onlajn obuku za PLM sisteme uz direktan nadzor supervizora nad radom učesnika. Daljinski pruža interaktivni oblik kakav je uobičajen na našem treningu.

Tehnički, obuka se izvodi pomoću ZOOM sistema, radna mesta učenika nadgleda tutor pomoću Teamviever-a. Priprema virtuelne učionice ne zahteva velike zahteve, a celim projektom rukovodi AXIOM TECH. Ovaj oblik obuke preporučujemo za grupu od 4-5 učenika, posebno za nastavak ili usavršavanje kurseva. Za prvi deo treninga novog sistema (tj. Prva 2-3 dana) bolja je manja grupa učesnika, idealno 1-2.

Kontaktirajte nas za datume i tehničke informacije u vezi sa onlajn obukom.

 

 

Горе