Konstrukcija i razvoj

Digitalizacija u izgradnji i razvojuPosedovanje najefikasnijeg razvojnog odeljenja i visokoproduktivnog inženjeringa je dostižan cilj svakog menadžera ili direktora kompanije. Svaki menadžer mora sam da se bavi znanjem, veštinama i motivacijom članova svog tima. Uz povećanu produktivnost procesa projektovanja i razvoja i odgovarajuću tehnologiju, digitalizacija će postati vaše trajno rešenje .

Mi digitalno i efikasno rešavamo tipične probleme u oblasti konstrukcije i inženjeringa, kao što su: neurednost dokumentacije, nestandardno imenovanje i numerisanje, nemogućnosti da brzo pronađete traženi deo / crtež / prema određenim parametrima pretrage, ponovljeni dizajn, procesi odobravanja i izmena, ručni procesi arhiviranja i distribucije u proizvodnju, zabuna u validnosti/nevažećim revizijama, nedostupnost važeće dokumentacije na mreži, visoka stopa grešaka u dokumentaciji ili nepotrebna administracija.

Digitalizacija u izgradnji i razvojuBudite do 25% produktivniji pomoću dokumentacije i automatizovanih procesa

Projektna i razvojna dokumentacija je svuda ista, njen broj brzo raste i podložna je čestim promenama. Često sadrži greške u imenima ili numeraciji ili često nedostaju informacije koje se lako mogu pretraživati. Stoga nije prikladno voditi tehničku dokumentaciju u fasciklama ili direktorijumima. Jedino rešenje je upravljanje tehničkim podacima svih članova tima pomoću naprednog Teamcenter softvera .

Na ovaj način kreirate, možete pregledati i uvek imati pristup svojoj dokumentaciji na samo jednom zajedničkom i nepromenljivom mestu. Više neće biti pogrešnog numerisanja ili imenovanja novih artikala i dobićete kompletan red u podacima. Zahvaljujući širokoj klasifikaciji i parametarskoj pretrazi, možete lako i odmah pronaći svu postojeću dokumentaciju prema bilo kojim parametrima.

 

Digitalizacija u izgradnji i razvoju od AXIOM TECH Ovo smanjuje ponavljanje dizajna istih ili sličnih delova i postiže naprednu standardizaciju i kreira 5S standard u vašem tehničkom odeljenju. Kao deo pregleda dokumentacije, odmah ćete proveriti da li, kako i na koju dokumentaciju utiče promena, i obezbedićete potpuno upravljanje promenama bez grešaka.

Sa automatskim procesima možete lako, brzo i bez papirologije da odobrite i arhivirate svaku novu ili izmenjenu dokumentaciju, koja će odmah i elektronski biti dostupna tehničarima, prodavcima i proizvodnji. Istovremeno, istorija promena svakog dela se automatski beleži, važeća dokumentacija se obeležava, a zastarela se poništava.

Potpunom digitalizacijom procesa koristeći Teamcenter softver, upravljaćete svojom dokumentacijom na moderan i efikasan način na nivou standarda Industrije 4.0 čime postajete deo 21. veka .

PLM Teamcenter od AXIOM TECHPretvorite svoje poslovanje u modernu kompaniju bez papirologije

Povezivanje Teamcenter-a sa ERP sistemom preduzeća automatski kreira direktorijume projekta za tehničku dokumentaciju. Sva dokumentacija koja se pojavljuje automatski skladišti sve informacije o relevantnom nalogu, ne mora se više puta i ručno navoditi i uvek se moći pratiti prema bilo kom ključu. Zahvaljujući povezanosti sa podacima o zalihama, inženjeri će prilikom konstrukcije proizvoda birati samo proizvode koji su dostupni na lageru, ili čak poluproizvode i delove.

Odobrenjem dokumentacije, automatski ćete preneti bilo koji njen deo nazad u ERP sistem kompanije i obezbediti njenu dostupnost celoj kompaniji. Lakim pristupom vašoj važećoj dokumentaciji online, na primer preko standardnog web pretraživača ili računara, podržaćete efikasnost rada na tehnologiji, kvalitetu ili proizvodnji.

 

Digitalizacija u izgradnji i razvoju od AXIOM TECHAutomatizujte ručno projektovanje delova ili sklopova koji se ponavljaju

Da li ste proizvodna kompanija koja razvija i isporučuje proizvode prema specifikacijama koje se ponavljaju? Pojednostavite kreiranje vaše dokumentacije pomoću KonfiguratoraKompletnu ili deo tehničke dokumentacije kreiraćete potpuno automatski, na primer na osnovu karakteristika proizvoda koje zahteva kupac, koje će biti prenete u vaš CAD, konstruisati proizvod i automatski poslati rezultat u obliku 3D modela, 2D crteža, BOM-a, proračuna ili kompletne ponude sa 3D vizuelizacijom do željene lokacije.

Time će ceo proces biti dosta efikasniji: prikupljanje potrebnih podataka, slanje na izradu, ručno projektovanje, kreiranje BOM-a, proračuni ili kreiranje ponude. 

 
Da li ste zainteresovani za rešenja za digitalizaciju za dizajn i razvoj? Ne ustručavajte se da nam pišete i rado ćemo vam pokazati više.

Želim više informacija

Горе

We use cookies

We use cookies to analyze traffic, remember preferences and improve the usability of the website. To give your consent, click on the "I Agree" button.

Settings I agree

You can refuse consent at any time.