Plastic Molding

3D konstrukcija u NX od AXIOM TECH

Moldex3D Plastic Molding je vodeći softver za simulaciju realnog 3D kalupa koji se može primeniti u različitim procesima brizganja plastike. Omogućava predviđanje potencijalnih grešaka u proizvodnji, validaciju dizajna dela/kalupa, smanjenje troškova razvoja kalupa, procenu proizvodljivosti, skraćuje vreme do lansiranja proizvoda na tržište i značajno povećava poslovnu vrednost.

     - Jedna platforma za pokretanje svih moćnih Moldex3D simulacija

     - Integrisani radni tok koji obezbeđuje tačno mrežiranje (meshing) i modeliranje

     - Podržava više procesa putem različitih aplikacija.

 

NX CAD 3D modeler kompanije AXIOM TECH

 

 

Zašto Vam je potreban Moldex3D

 • Smanjenje vremena ciklusa i vremena do lansiranja proizvoda na tržište
 • Smanjenje broja testiranja kalupa i troškova proizvodnje
 • Povećanje prihoda i povraćaja investicije (ROI)
 • Minimalizaciju defekata proizvoda i produženje životnog veka kalupa.

 

 

 

 

Šta Moldex3D može da radi

 

 

Flow

 • Predviđanje topljenja materijala (melt front) i obrazaca protoka (flow patterns)
 • Optimizaciju lokacija i dizajna ulaznih portova (gate-ova)
 • Dijagnozu problema poput nedovoljnog punjenja kalupa (short shots), zadržavanja vazduha (air traps), linija spajanja (weld lines), neuravnoteženog protoka (flow imbalance) i drugih
 • Simulaciju interakcije više komponenti u proizvodu.

Pack

 • Procenu vremena zamrzavanja ulaznih portova (gate-ova)
 • Izbegavanje udubljenja (sink mark) ili suvišnog materijala (flash)
 • Optimizaciju profila pakovanja (packing profile).

 Cool

 • Poboljšanje efikasnosti hlađenja i smanjenje trajanja hlađenja
 • Predviđanje vrućih tačaka (hot spots)
 • Podršku za višestruke sisteme hlađenja / grejanja, konformno hlađenje (conformal cooling) i CFD analize (analiza dinamike fluida, Computational Fluid Dynamics).

 Warp

 • Predviđanje konačnog oblika finalnog dela
 • Identifikaciju uzroka deformacija (warpage)
 • Podršku za analizu preostalog napona, anizotropije i efekata konstrijanja u kalupu (in-mold constraint effect analysis).

 

CAD & Mesh

 • CAD konverzija i alat za popravku
 • Mogućnost modeliranja
 • Moćna automatska i prilagođena tehnologija mrežiranja

Advanced Analysis

 • Odgovor mašine i plastičenje
 • Napredni sistem za topli uliv (Hot Runner)
 • Naprezanje i viskoelastičnost (VE)
 • In-Mold Decoration - IMD

 Computing

 • Parallel Processing (PP)
 • Remote computing
 • Podržana platforma za Windows i Linux HPC (High-Performance Computing)
 • Cloud-Connect: Alat za računarstvo u oblacima putem Cloud-a (HPC toolkit)

 Automation

 • Alat za izradu izveštaja (Report Wizard)
 • Ekspertski alat za eksperimente sa dizajnom (DOE)
 • Moldex3D API (Application Programming Interface)

 

Portfolio proizvoda i licence

 

Standard Injection Molding

 

Solution Add-on

 1. Baza materijala: termoplastični materijali, termoreaktivni materijali, materijali za oblikovanje, rashladni materijali i materijali za kalupe.
 2. Uvezite geometriju iz CATIA V5 i Rhino, kao i STEP, IGES, Parasolid i STL datoteke.
 3. Material Hub Cloud (MHC) je baza podataka u oblaku koja nudi najažurnija svojstva materijala za korisnike.
 4. Najbolji on-line praktični vodič i demo video snimci od strane stručnjaka za softver Moldex3D.
 5. Moldex3D SINC podržava PTC® Creo®, NX i SOLIDWORKS®.
 6. iSLM je inteligentna i interaktivna platforma za upravljanje podacima za životni ciklus razvoja plastičnih proizvoda.
 7. Potrebna je preduslovna licenca.
 8. Moldex3D FEA interfejs podržava Abaqus, Ansys, MSC Nastran, NX Nastran, LS-DYNA, MSC Marc i OptiStruct.
 9. Moldex3D Micromechanics ​​Interface podržava Digimat i CONVERSE.
 10. Funkcija Machine Response zahteva mašinski fajl primljen od Machine Characterization Service.
Горе

We use cookies

We use cookies to analyze traffic, remember preferences and improve the usability of the website. To give your consent, click on the "I Agree" button.

Settings I agree

You can refuse consent at any time.