Tehnička online konferencija 2021

"Ljudi da misle, težak posao prepustiti mašinama"
Ovo je jedinstvena vizija Tomáš Baťa, koju smo ove godine iskoristili kao inspiraciju za Tehničku konferenciju. Za ovaj put smo pripremili netradicionalno, potpuno online i emitovali sa samog mesta nastanka ove ideje, sa Instituta Baťa, koji je nastao na mestu kompleksa Batinih fabrika. Za vas smo pripremili predavanja o digitalizaciji u mašinstvu, projektovanju i upravljanju tehničkim podacima i dokumentacijom, o programiranju mašina, planiranju proizvodnje i pronalaženju uskih grla u proizvodnji, o upravljanju proizvodnim nalozima i vrednovanju proizvodnje.

KONFERENCIJA

  • 2 dana online emitovanja
  • 19 predavanja
  • 15 predavača
  • Prezentacije kupaca
  • Vesti o proizvođaču Seco alata

PROGRAM

  • Efikasno korišćenje digitalnog blizanca
  • Savremeni pristup tehnologiji i programiranju CNC mašina
  • Optimizacija i digitalno upravljanje projektnim podacima
  • Napredne simulacije čvrstoće i protoka
  • Planiranje i optimizacija proizvodnjeГоре

We use cookies

We use cookies to analyze traffic, remember preferences and improve the usability of the website. To give your consent, click on the "I Agree" button.

Settings I agree

You can refuse consent at any time.