Solid Edge obuka - Napredno parametarsko modeliranje

Kurs je namenjen dizajnerima koji koriste Solid Edge u ​​razvoju mašina.

Učesnici kursa

Preduslov je završena Solid Edge osnovna obuka.

Trajanje kursa

1 dan

Sadržaj kursa
 • Rad sa velikim sklopovima 
 • Interpart modelling
 • Međusobna povezanost parametara
 • Part families
 • Assembly families
 • Adjustable part
 • Adjustable assembly
 • Efikasno postizanje pune i delimične parametarije
 • Uvoz skica
 • Skice i interpart modelling, kao sredstvo idejnog dizajna sklopa
 • Praktični primeri
Горе