VERICUT Modul Verify - Verifikaija

VERICUT verifikacija otkriva programske greške i lako proverava ispravnost dela. Verifikacija je osnovni modul čitavog VERICUT-a i potrebna je za pokretanje svih ostalih modula. Odlične performanse i brzina: VERICUT-ov jedinstveni algoritam pruža brze i tačne rezultate. Performanse se ne smanjuju sa povećanim brojem putanja, tako da VERICUT može da obrađuje programe sa milionima linija i za praktično sve različite tipove mašinske obrade.

Verifikacija simulira sve vrste glodanja, 2-osnog struganja (uključujući višestruko stezanje obradaka u više vretena) ili takođe kombinaciju 4-osnog i 5-osnog glodanja, bušenja, struganja, uključujući kombinaciju glodanja/okretanja. VERICUT može verifikovati procese proizvodnje aditiva.

 

 

Vericut Verifikace od AXIOM TECH Verifikacija otkriva greške

 • Netačni ili pogrešno učitani programi
 • Netačno programiranje
 • Nepravilni pokreti putanje alata
 • Rapid feed machining
 • Kolizije sa stegama 
 • Kolizije sa nosačem alata ili steznom glavom
 • CAD/CAM i greške postprocesora

VERICUT je dizajniran da podrži naprednu kontrolu funkcija

 • Pregled alata za 3D korekciju
 • Programiranje sa savetima (tips) i ispravna upotreba odstupanja dužine 
 • Podrška za referentnu tačke vretena
 • Podrška za cikluse bušenja i pomeranja unutar pojedinačnih stezanja
 • Funkcije za proveru rotacionih osa i napredne kinematike
 • Proširena podrška za potprograme, promenljive, korisničke funkcije i druge napredne tehnike programiranja

 

Zainteresovani za Vericut? Ne ustručavajte se da nam pišete i rado ćemo vam pokazati više.

 

Želim više informacija

 
Горе

We use cookies

We use cookies to analyze traffic, remember preferences and improve the usability of the website. To give your consent, click on the "I Agree" button.

Settings I agree

You can refuse consent at any time.