Ostali produkti AXIOM TECH

Pored ponude iz širokog spektra programa od strane kompanije Siemens PLM Software mi možemo da ponudimo još neke servise na zahtev naših klijenata kao što su na primer analitička obrada standardnih delova u metalskolivačkoj industriji i sl... Kompleksnost kompletnog našeg asortimana dopunjujemo takođe i radom na profesionalnim kompjuterima kompanije Hewlett Packard i 3D alatima.

HP Radne stanice

Radne stanice HP Z oznake karakteriše visoka efikasnost i inovativnost koja je vrhunska u svom domenu. Upotrebom HP radnih stanica smanjujete potrebno vreme za inženjerske radove i potrebno vreme čime obezbeđuju preduslov za bolje radno okruženje.

3D Kursorska oprema

PC|SCHEMATIC Automation je Elektro CAD sistem  Danske kompanije PC|SCHEMATIC A/S (ranije DpS CAD-Center) i dopunjuje naš portfolio softverskim proizvodima namenjenog elektro i inženjerskoj oblasti.

TDS Technik

TDS-TECHNIK programski je alat za inženjerske/konstruktorske aktivnosti za inženjere koji rade sa Solid Edge i NX-om. TDS-TECHNIK se u velikoj meri kotristi kao zamena za smanjenje potrebnih operacija za upotrebu  standardnih delova u sklopovima i podsklopovima.

 

Горе