Solid Edge - Electrical, electromechanical design

Solid Edge AXIOM TECH - Elektro i elektromehanički dizajnSolid Edge vam pomaže sa zahtevnim električnim i mehaničkim dizajnom sa rešenjem za elektro-dizajn i PCB, koje omogućava inženjerima elektrotehnike i mašinstva da udruže snage i sarađuju. Proizvodi iz Solid Edge portfolia za projektovanje električne opreme testirani su širom sveta i zasnovani su na vrhunskim tehnologijama Siemens Mentor Graphics .


Rešenje Solid Edge Electrical Design je rešenje koje nudi blisku integraciju između oblasti mehaničkog dizajna i kreiranja 3D/2D wiring dijagrama ili wiring harnesses uključujući proizvodnju i verifikaciju. Sadrži i alate za projektovanje PCB štampanih ploča, sa mogućnošću saradnje električnog i mehaničkog domena konstrukcije.

 

Solid Edge AXIOM TECH - Elektro i elektromehanički dizajnSolid Edge Wiring Design alati omogućavaju brzo projektovanje električnih kola koristeći intuitivne i proverene feature, uključujući simulaciju i verifikaciju ponašanja.
Solid Edge Harness Design alati kombinuju mehanički dizajn i elektični dizajn u jedno rešenje. Sadrži ugrađene biblioteke komponenti i simbola. Kabliranje se zatim može uraditi sa svim potrebnim detaljima u razmeri ili u punoj veličini (ploča).

Moguće je raditi sa alatima Solid Edge Wiring Design i Harness Design bilo odvojeno ili u povezanom režimu, što onda omogućava prenos informacija o dizajnu električnog sistema za potrebe automatskog kreiranja dokumentacije za kabliranje.

Više informacija o Solid Edge Wiring & Harness Design     

 

Solid Edge AXIOM TECH - Električni i elektromehanički dizajn - Dizajn PCBRešenje Solid Edge Electrical Routing je okruženje kreirano tako da se dobije efikasan dizajn, upravljanje i raspored kablova i samog kabliranja unutar mehaničkih sklopova. Solid Edge Electrical Routing se može koristiti za prenos podataka o topologiji između električnog (ECAD) i mehaničkog (MCAD) okruženja.

Više informacija o Solid Edge Electrical Routing               

Rešenje Solid Edge PCB Design je kompletan alat za projektovanje PCB-a. Moguće je uređivanje šematskih kola i dizajna PCB ploče. Za elektromehanički dizajn, softver takođe koristi kompletan skup pravila, uključujući dinamičku detekciju kolizije ili verifikaciju serije. Rešenje takođe uključuje alate za generisanje dokumentacije važne za realnu proizvodnju PCB ploča.

Više informacija o Solid Edge PCB design

Rešenje Solid Edge PCB Collaboration obezbeđuje vezu između ECAD i MCAD sistema koji mogu da sarađuju u realnom vremenu. Alat vam omogućava da radite u 2D-u i 3D-u istovremeno, na primer kada postavljate komponente u 3D CAD sklop ili kada crtate štampane ploče u PCB editoru.

Saznajte više o Solid Edge PCB Collaboration

Saznajte više o mehaničkom dizajnu u Solid Edge-u

 

Zainteresovani ste za Solid Edge? Ne ustručavajte se da nam pišete i rado ćemo vam pokazati više.
Želim više informacija

 

Горе

We use cookies

We use cookies to analyze traffic, remember preferences and improve the usability of the website. To give your consent, click on the "I Agree" button.

Settings I agree

You can refuse consent at any time.