Solid Edge obuka - Xpres Route

Kurs je namenjen dizajnerima koji koriste Solid Edge za dizajniranje cevovoda i kablova.

Učesnici kursa

Preduslov je pređena Solid Edge osnovna obuka.

Trajanje kursa

1 dan

Sadržaj kursa
  • 3D skica
  • Savijene cevi (tubing)
  • Cevovodi i fitinzi (piping)
  • Kabliranje
  • Praktični primeri
Горе