NX CAD

NX CAD AXIOM TECHNX je sveobuhvatan CAx sistem izgrađen na jedinstvenoj, otvorenoj i modernoj tehnološkoj osnovi i rešava proces od dizajna proizvoda do proizvodnje. Sve oblasti - konstrukcija, industrijski dizajn, dokumentacija, simulacija, obrada - međusobno su povezane i na taj način povećavaju efikasnost celokupnog rešenja.

 

Želim da pokušam 30 dana

 

  

 

 

Горе

We use cookies

We use cookies to analyze traffic, remember preferences and improve the usability of the website. To give your consent, click on the "I Agree" button.

Settings I agree

You can refuse consent at any time.