Obuke i savetovanja

Temeljna obuka zaposlenih je suštinski deo sticanja bilo kog sistema. Tokom obuke stavljamo veliki akcenat na činjenicu da korisnici praktično mogu sami pokušati da rade sa sistemima, pa je obuka često podeljena na višednevne blokove. Vreme izmedju ovih blokova namenjeno je proveri stečenog znanja na sopstvenom radnom mestu. Za informacije o sadržaju pojedinih treninga, odaberite određenu vrstu kursa u meniju.


Objekti za obuku

Vědeckotechnický park ICT Zlín

Axiom Tech 
Kosovska 4, 34000 Kragujevac, Srbija

U prostorijama u Kragujevcu nudimo mogućnost obuke kapaciteta do 6 osoba. Za veći broj polaznika imamo i saradnju sa Visokom tehničkom školom.

 

 

 Konsultacije i revizije

Ostale usluge koje Axiom Tech pruža pored obuke novih korisnika su konsultacije i revizije. Nudimo saradnju u pokretanju i primeni sistema u stvarnom radu u obliku konsultacija telefonom ili putem našeg HELP - deska. Naši konsultanti takođe preužaju savete direktno na radnom mestu kupca o tome kako optimalno koristiti naše sisteme za spocifične zahteve korisnika.

Postojećim korisnicima nudimo mogućnost revizije upotrebe naših sistema, verifikacije dizajna i tehnoloških metoda korišćenih za rad sa sistemima i predlaganje optimizacije postupaka koji se koriste kako bi se osigurala maksimalna upotreba sistemskih mogućnosti.

Aktulenosti

    Горе