NX CAM

NX CAM kompanije AXIOM TECHNX CAM je deo sveobuhvatnog CAD/CAM sistema NX i omogućava potpunu obradu dela korišćenjem funkcija glodanja, bušenja, struganja, sečenja i mašinske obrade na multifunkcionalnim obradnim centrima. Pored solid modela, moguće je mašinski obraditi ​​površinske modele, STL modele, 2D žičanu geometriju ili kombinaciju navedenih tipova geometrije. Sistem takođe omogućava upotrebu sklopova za definisanje stezanja ili elemenata vezivanja. Integracijom u CAD/CAM sistem NX obezbeđuje asocijativnost mašinski obrađenog modela pri geometrijskim i tehnološkim promenama.

 

Želim probnu verziju na 30 dana

 

 

 

 

Горе

We use cookies

We use cookies to analyze traffic, remember preferences and improve the usability of the website. To give your consent, click on the "I Agree" button.

Settings I agree

You can refuse consent at any time.