peform Chrudim s.r.o.

Peform Chrudim je kovačnica sa bogatom istorijom koja datira još od 1958. godine. Od 2010. godine, kompanija je član austrijske pewag grupe, koja je vodeći svetski proizvođač lanaca za sneg, šumarskih lanaca, teretnih i transportnih lanaca, vezica i sidra i zaštitne opreme. Pewag group ima oko 1.500 zaposlenih u 120 zemalja, od čega peform Chrudim zapošljava oko 90 ljudi. peform Chrudim je već nekoliko godina punopravni član Udruženja kovača Češke.

REŠENJA

  • Vericut
  • Vericut Force Optimalizace

PREDNOSTI

  • Efikasnije glodanje
  • Napredna verifikacija i simulacija NC koda pomoću Vericut softvera
  • Nezavisna kontrola na digitalnoj CNC mašini
  • Optimizacija i ubrzanje postojećeg NC koda za 18 - 20%

VIDEO PREZENTACIJA

Горе

We use cookies

We use cookies to analyze traffic, remember preferences and improve the usability of the website. To give your consent, click on the "I Agree" button.

Settings I agree

You can refuse consent at any time.