Solid Edge obuka - Freeform i surface dizajn

Kurs je namenjen dizajnerima koji koriste Solid Edge za dizajniranje plastičnih delova, odlivaka, otkovaka ili proizvoda opšte definisanog oblika.

Učesnici kursa

Preduslov je završena Solid Edge osnovna obuka.

Trajanje kursa

2 dana

Sadržaj kursa
  • Rad sa velikim sklopovima
  • Rad sa krivama
  • Rad sa slobodnim oblicima
  • Analiza krivih i površina
  • Interpart modelling
  • Praktični primeri 
Горе