Tecnomatix

Pojam Digitalna fabrika označava veliki skup digitalnih metoda, modela i alata koji su integrisani u okviru redovnog upravljanja podacima. Cilj je sveobuhvatno  sistematsko planiranje, projektovanje, verifikacija i kontinuirano unapređenje svih važnih struktura, procesa i resursa u jednoj fabrici povezanih sa proizvodnjom. Zahvaljujući preciznom digitalnom modeliranju, simulaciji i 3D vizualizaciji svi činioci u razvoju mogu sada da vizualizuju i analizaraju buduće proizvodne procese.  Na ovaj način značajno se smanjuju greške i unapred rešavaju problemi koje se inače nemogu predvideti sve do početka proizvodnje.

 Tecnomatix besplatna probna verzija

Isprobajte 30to dnevnu besplatnu verziju RobotExpert aplikacije

Dizajn i optimizacija rada robotskih aplikacija uz pomoć koje možete da simulirate sve procese i programirate industrijske robote

Isprobajte 30to dnevnu besplatnu verziju Plant Simulation aplikacije

Optimizacija poslovnih i logističkih sistema sa vodećim softverom za simulaciju internih događaja i dešavanja

Isprobajte 30to dnevnu besplatnu verziju aplikacije pod imenom "Jack"

Optimizacija ergonomoskih procesa i njihova analiza uz pomoć odličnog programa za analizu ovih procesa


Digitalna fabrika Tecnomatix

Digitální továrna TecnomatixDigitalna fabrika Tecnomatix je kompletno rešen portfolio digitalizacije koji donosi inovativnost kroz kompletnu povezanost svih proizvodnih disciplina sa proizvodnim inžinjeringom počevši od projektovanja i planiranja preko simulacije i verifikacije pa sve do proizvodnje i upravljanja. Technmatix je projektovan i izgrađen na temeljima aplikacije za jednostavno upravljanje životnim ciklusom proizvoda (PLM) pod imenom Teamcenter manufacturing platform i približava i pruža najveći spektar alata za planiranje i izgradnje digitalne fabrike na današnjem tržištu. Skup mogućnosti Technomatix aplikacije je veoma razgranat i sastoji se od međusobno povezanih ali jedinstvenih programskih rešenja koja su u direktnoj vezi sa ostalimi Siemens programskim rešenjima (Teamcenter, NX, Velocity series atd.).

Digitalna fabrika je virtuelni alat koji  je realno upotrebljiv jer prikazuje realne proizvodne procese u virtualnom okruženju. System digitalne fabrike predstavlja sledeći, logični, korak u postepenom uvoženju specijalnih alata za podršku procesima tokom čitavog životnog ciklusa proizvoda.

 

Programski alati digitalne fabrike Tecnomatix nude rešenja u sledećim oblastima:

 

Planiranje i validacija procesa u montaži (Part and Assembly Planning & Validation)

Tecnomatix alati, za planiranje i validaciju procesa u montaži, su međusobno povezani programi koji se koriste za kreiranje procedura, alata i udruživanje procesa kojie se koriste u upravljanju i optimizaciji da bi se kreirala fleksibilna okolina i izveštaji. Tecnomatix brzo definiše i procenjuje proizvodne scenarije i procese, doprinosi boljoj organizaciji i pruža uvid u najbolji plan povezan sa analiziranom proizvodnjom.

Planiranje povezano sa robotikom  automatizacionim procesima (Robotics & Automation Planning)

Tecnomatix pruža mogućnost "kreiranja naslednih osobina" u planiranju, simulaciji i procesa u oblasti robotike i automatizacije. Ovaj program je namenjen za kompletnu validaciju svih sistema i procesa.

Dizajniranje i optimizacija proizvodnih postrojenja (Plant Design & Optimization)

Tecnomatix pruža mogućnost da brzo i efikasno dizajnirate celu fabriku (proizvodne pogone, raspored linija, itd...). koristeći 3D modele i dinamičku simulaciju lakše se dolazi do registrovanja problema i grešaka na samom startu projektovanja i planiranja neke proizvodnje nečekajući na fizičku izgradnju/montažu. Koristeći analizu tokova materijala i simulaciju samostalnih procesamoguće je optimizovati tok materijala,njegovu manipulaciju i  druge direktne indirektne radnje povezane sa materijalnim tokovima.

Kontrolisanje/upravljanje kvalitetom (Quality Management)

Aplikacija Tecnomatix Quality Management donosi grafički pristup analiziranju dimenzionalnih odstupanja i doprinosi povećanju efikasnosti strategije Six Sigma i Lean metoda u proizvodnji. Takođe omogućava generisanje kompletnih verifikovanih CAD programa za kontrolu koordinatnih mernih mašina (CMM) i NC obradnih centara i poslednje, ali ne manje važno, takođe omogućava lako deljenje podataka koji su povezani sa kvalitetom.

Kontrolisanje/upravljanje proizvodnjom (Production Management)

Aplikacija Tecnomatix Production Management omogućava kompletni pregled životnog ciklusa proizvoda i daje mogućnsot kontrolisanja proizvodnih procesa sa pristupom proizvodnim podacima u realnom vremenu.

 

Aktuelnosti

     

     

    Горе