Solid Edge osnovna obuka

Kurs je uvod u Solid Edge CAD. Predmet obuke je Solid Edge korisničko okruženje i rad sa alatima za 3D modeliranje, rad sa sklopovima, izrada 2D dokumentacije.

Učesnici kursa

Preduslov je minimalno iskustvo u mašinstvu u srednjoškolskom ili univerzitetskom obrazovanju sa tehničkim fokusom ili praksom u mašinstvu. Poznavanje računarskih kontrola. Rad u MS Windows okruženju i rad sa mišem.

Trajanje kursa

Ukupno 5 dana u jednom ciklusu ili u dva ciklusa sa pauzom za vežbanje na sopstvenom radnom mestu.

Sadržaj kursa
 • Uvod u CAD modeliranje
 • Solid Edge korisničko okruženje
 • Sketch
 • Osnovni feature modeling i operacije
 • Parametri modela, uređivanje, asocijativnost
 • Sklopovi - Top Down, Design in Concept, Master model concept
 • Drafting - kreiranje crteža od 3D modela
 • Prenos informacija na štampač, izrada sastavnice
 • Osnovni elementi za modeliranje delova od lima - sheet metal dizajn
 • Modeliranje varenih konstrukcija
 • Praktični primeri
Горе