Plant Simulation

Tecnomatix Plant Simulation je efikasni alat za dinamičku simulaciju internih događaja koji omogućava kreiranje digitalnih modela proizvodnje i logističkih sistema i ispitivanje njihovih karakteristika i optimizaciju. Na ovaj način se izrađuju digitalno modelovane proizvodnje i procesi i izrada njihovih različitih scenarija i optimizacija bez uplita u relni proizvodni proces i njegovo remećenje. U slučaju korišćenja ovog rešenja u relanom procesu planiranja mogu se dobiti precizni rezultati pre stvarnog implementiranja u proizvodni proces.

Tecnomatix Plant Simulation je efikasni alat za simulaciju internih događaja koji stvara digitalne modele logističkih sistema (npr. Proizvodnje) i omogućava istraživanje njenih sistemskih karakteristika i optimizaciju.

Upotrebljivost Plant Simulation

 • Kreiranje digitalnog modela logističkih sistema  ( proizvodnja, logistika itd...) poput realnog modela
 • Simulacija različitih scenarijskih modela : šta se događa, kada, gde itd…
 • Procena rezultata putem analyitičkih, statičkih i grafičkih alata
 • Vizualizacija i animacija kompletnog projekata i alternativnih solucija
 • Optimalizacija performansi sistema, eliminacija "xuskih grla" i optimizacija kompletnih troškova i njihovo umanjenje
 • Omogućavanje donošenja lakših, bržih i efikasnijih odluka u fazama razmatranja novih projekata i proizvodnji
 • Dnevno operativno planiranje proizvodnje zarad maksimalnog iskorišćenja resursa uz različite scenarije

Uz Plant Simulation možete modelovati i simulirati proizvodne sisteme i njihove kompletne procese. Osim napomenutog moguće je optimizovati materijalne troškove, korišćenje resursa, i logistike za sve nivoe planiranja, od pojedinačnih mašina, proizvodnih linija preko lokalnih fabrika, sa globalnim proizvodnim pogonima.

Digitální továrna Tecnomatix Plant SimulationArchitektura - karakteristike

 • Orjenitasan na predmete i strukture
 • Interaktivnan je
 • Hijerarhijski strukturizovan
 • 2D a 3D mogućnost vizalizacije
 • Korisnička jednostavnost i primenjljiva uputstva
 • Programski jezik SimTalk (varijanta C++) za razvoj metodologije kontrole aktivnosti objekata
 • Veliki broj integrisanih alata za precizno generisanje realnih modela različitih funkcija
 • Veliki broj modula za analizu( Sankey diagram, Analizator uskih grla, Gantov diagram, Statički analizator, Kontrol manager experimenti)
 • Genetiski algoritmi za automatsku optimizaciju sistemskih parametara

Veliki broj opsežnih analiza, statistika i grafikona doprinose mogućnosti analize velikih brojeva raličitih scenarija. Ovako stečene informacije pružaju brz, pouzdan i jasan uvid u odluke tokom ranih faza planiranja kompletne proizvodnje.

Digitální továrna Tecnomatix Plant SimulationDoprinosi korišćenja Plant Simulation

 • Povećane produktivnosti u već postojećam sistemu od 12-20%
 • Smanjenje investcija u planiranju novog sistema i do 20%
 • Smanjenie potrebe za inventarom i vremenskim potebama od 20-60%
 • Optimaizacije veličine sistem uključujući i veličinu skladišta
 • Smanjenje rizika ulaganja zahvaljujući ranoj verifkaciji pomoću vizualizacije
 • Maksimalna iskorišćenost proizvodnih resursa
 • poboljšanje kvaliteta dizajna i izgradnje proizvodnih linija
 • Skraćivanje vremena za početak proizvodnje

"Plant Simulation ne donosi samo gotova rešenja već omogućava i različite testove, varijante rešenja i odgovore na pitanja tipa: "Šta se dešava, gde, kada itd…. Ovaj program omogućava jasne argumente  i dokaze za donošenje svih kvalifikovanih odluka. to dokazuje da Plant Simulation štedi i vreme i novac."

Горе