Solid Edge obuka - Kinematika

Kurs je namenjen dizajnerima koji projektuju kinematičke mehanizme.

Učesnici kursa
Preduslov je pređena Solid Edge osnovna obuka.
Trajanje kursa

1 dan

Sadržaj kursa
  • Korisničko okruženje
  • Definicija objekata mehanizama
  • Rešavanje konstukcionih problema
  • Rešenje za kinematiku
  • Praktični primeri
Горе