HP Radne stanice

Radne stanice HP Z karakteriše visoka efikasnost i inovativnost koja je vrhunska u svom domenu. Upotrebom HP radnih stanica smanjujete potrebno vreme za inženjerske radove i potrebno vreme čime obezbeđuju preduslov za bolje radno okruženje.

Fantastične performanse

Dizajnirane sa ciljem da optimizuju način rada i obrade podataka sa složenim informacijama HP radne stanice poseduju vrhunske performanse na polju grafike, CPU-a, memorije i operativnog sistema. Najnovija tehnologija kompanije Intel, uključujući i najnovije Intel® Xeon® procesore sa "Nehalem" mikroarhitekturom , omogućava rad sa  zahtevnim zadatacima za manje vreme. Rad na ovim računarima donosi značajno povećanje produktivnosti u radu sa kompleksnim modelima, digitalnim podacima i stavranjem vrhunskih konstrukcija.

Prednosti

HP radne stanice karakteriše visoka efikasnost i inovativnost koja je vrhunska u svom domenu.  Ovakav inovatinin koncep omogućava manju potrošnju energije i ukupnih troškova čime se obezbeđuje i bolje radno okruženje. Nezavisnost od proizvođača softvera omogućava HP radnim stanicama potpunu sigurnost u radu na svim SW platformama.
Platforma HP Performance Tuning Framework pomaže u pojednostavljenju konfiguracija i ažuriranja. Odličan kvalitet, vrhunski brend, pristupačnost finansijskih rešenja i druge mogućnosti garantuju da je vlasništvo i korišćenje HP radnih stanica jednostavno i najbolje rešenje.

 

 

PREPORUČENA KONFIGURACIJA

Preporučena HW konfiguracija za rad u CAx sistemu NX12 i Solid Edge ST10
  • HP Z400 Workstation
  • MS Windows 10 Professional 64-bit OS
  • Intel Xeon procesor
  • 13GB DDR4
  • HP NVIDIA Graphics PLUS Quadro 2000
  • HP 500GB SSD
  • USB Standard Keyboard
  • HP USB Laser Scroll Mouse
  • HP 16X DVD+-RW SuperMulti SATA 1st Drive
  • garancija od 3 godine na HW opremu

 

Горе