VERICUT

Verifikacija troškova i optimizacija su dva najbolja načina za drastične uštede i poboljšanje mašinskih operacija i to relativno malo napora. Izgleda kao da ste koristili program za proveru kao deo vašeg CAM sistema. Međutim, nisu svi programi za verifikaciju dobri. Jedna greška može uništiti deo, polomiti alat, oštetiti mašinu ili čak prouzrokovati povredu operatera.

 

Od 1988. postoji kao proizvod CGTech - VERICUT  je industrijski standard za simulaciju i optimizaciju CNC mašinske obrade. Od pomoći je gde god postoji potreba da se otkriju sudari (kolizije), greške u programu ili neefikasna obrada. VERICUT koriste kompanije različitih veličina, univerziteti ili čak vladine organizacije u više od 55 zemalja širom sveta. VERICUT pomaže u eliminisanju manualne provere procesa direktno na CNC mašinama, povećavajući njen kapacitet kao i dalje smanjenje troškova naknadne ispravke neusaglašenosti delova. Sa modulom za optimizaciju povećava se produktivnost i kvalitet obrađene površine. VERICUT sistem može da simulira sve vrste CNC mašina i alata, uključujući sve mašine od vodećih proizvođača kao što su, npr. Mazak, Makino, DMG/Mori Seiki, Okuma itd. VERICUT može da se koristi kao samostalna aplikacija ili može biti interfejs integrisan u većini vodećih CAM sistema. Kliknite na sliku  ispod da biste otvorili kratak video koji prikazuje rad u sistemu Vereicut 7.2. 

 

VERICUT je modularni sistemVericut modulární systém

 

Osnovni modul VERICUT

VERICUT Verification

VERICUT je 3D simulacija zasnovana na solid modelu koji interaktivno simulira uklanjanje materijala na osnovu NC programa. Verifikaciju obuhvata više osnu obradu, struganje, operacije glodanja/struganja i različite kombinacije tehnologija.  Verifikacija dozvoljava proveru tačnosti i kvaliteta NC programa. Neefikasna kretanja, greške u programiranju i drugi potencijalni problemi mogu se ispraviti pre nego što se program startuje na mašini. Ovo sprečava oštećenja mašine, alata, radnog komada i svih ostalih komponenti koji ulaze u proces.

OptiPath optimizacija

VERICAT je opremljen sa modulom za NC optimizaciju. Optimizacija je zasnovana na optimizaciji unosa NC programa tako da su oni u saglasnosti sa optimalnim opterećenjem za maksimalnu produktivnost alata. Upotrebom ovih optimizovanih algoritama može značajno da skrati sve programe. Habanje alata je značajno smanjeno, a time i troškovi. Sa konstantnim opterećenjem od alata i poboljšanjem tretmana površina nema potrebe da se sprovode duge završne obrade.

CNC Machine Simulation

VERICUT prikazuje skidanje materijala, ali takođe može da simulira upotrebu cele mašine kako se to odvija u realnosti i u radionici. Modul simulacije mašine dozvoljava detekciju kolizije kinematskih elemenata ili upozorava na prilaz određenih delova mašine bliže nego što je dozvoljeno. Simulacija se odvija u bilo kom trenutku  između svih komponenti mašine. VERICUT takođe simulira ograničenja mašine u svim osama radi izbegavanja zaustavljanja tokom obrade zbog nedovoljnog prostora.

Aktuelnosti

    Горе