Simcenter

CAE Simcenter AXIOM TECH

Simcenter je fleksibilno i skalabilno rešenje, koje sadrži portfolio najboljih alata za predviđanje, simulaciju i testiranje koji vas podržavaju na svakom koraku. Postati Simcenter korisnik znači više od kupovine softvera ili usluga svetske klase. Ovo otvara vrata nenadmašnom bogatstvu tehničkog znanja i veština. Naša tehnološka rešenja oslanjaju se na globalni tim tehničkih stručnjaka koji će vam pomoći da odgovorite na izazove vaše industrije i nadmašite svoja tržišna očekivanja.

Verujemo da je tehnologija digitalnog blizanca ključna za budućnost tehničkih inovacija i da su simulacija i testiranje suština digitalnog blizanca. Sa informacijama o radu i performansama vašeg proizvoda ili procesa, Simcenter vam nudi da ubrzate inovacije tokom životnog ciklusa proizvoda.

 

Isprobajte na 30 dana

 

Горе

We use cookies

We use cookies to analyze traffic, remember preferences and improve the usability of the website. To give your consent, click on the "I Agree" button.

Settings I agree

You can refuse consent at any time.