Tehničke analize i simulacije

Zahvaljujući simulacijama možete isprobati više varijanti i na taj način uštedeti na direktnim troškovima koje biste imali pri proizvodnji skupih fizičkih prototipova. Na početku čitavog procesa razvoja i dizajna, sam koncept dizajna treba da bude potkrepljen proračunom. Prema njemu možete da se odlučite za pravu varijantu i pravi koncept razvoja proizvoda. Deo naših usluga je i sprovođenje tehničke analize u oblasti statike, dinamike, kinematike i livenja metala.

Proračuni čvrstoće

 • Pevnostní výpočty AXIOM TECHOdređivanje koncepta i parametara uređaja za date tehnološke uslove
 • Osiguravanje funkcionalnosti opreme pod datim radnim uslovima i ograničenjima
 • Optimizacija parametara mašinskih delova i tačan koncept raspodele krutosti konstrukcije
 • Sticanje znanja o operativnom ponašanju uređaja za srodne dizajne
 • Smanjenje troškova proizvoda
 • Smanjenje rizika od kvara i disfunkcionalnosti

FEM analiza

 • Linearna statička analiza
 • Analiza izveštaja
 • Frekventna analiza
 • Bucking (izvijanje)
 • Prenos toplote
 • Osnovna i napredna nelinearna analiza
 • Proračun životnog veka
 • Optimizacija i još mnogo toga

Simulacija procesa livenja metala pomoću programa MAGMAsoft

 • Simulace lití kovů MAGMAsoft AXIOM TECHProračuni punjenja i simulacija očvršćivanja odlivaka sa realnim temperaturnim poljem
 • Optimizacija proizvodnje i tehnologije livenja (gravitaciono livenje u kalupe za pesak i ingote, livenje pod malim i visokim pritiskom, naginjanje tokom livenja, Disamatic livenje, thixotropic livenje)
 • Simulacije za materijale - čelik, liveno gvožđe, aluminijum, cink, magnezijum, mesing, bronzu itd.
 • Proračuni zaostalih napona i deformacija
 • Raspodela temperature i brzine, vazduha, nadpritisci, poroznost, razređivači, još mnogo toga

 

Горе