Solid Edge Simulation

Солид Едге Симулатон од АКСИОМ ТЕЦХSolid Edge Simulation je skup integrisanih alata za analizu konačnih elemenata (FEA) koji omogućavaju inženjerima da digitalno provere konstrukcije svojih delova i sklopova direktno u Solid Edge CAD okruženju. Zahvaljujući dokazanoj tehnologiji analize konačnih elemenata zasnovanoj na NX Nastran solveru, Solid Edge simulacije smanjuju potrebu za fizičkim prototipovima, smanjujući troškove materijala i testiranja i štedede vreme.

Alati za proračun i simulaciju u Solid Edge Simulation modulu koriste istu osnovnu geometriju i korisnički interfejs kao i svi Solid Edge moduli. Ovo rešenje mogu lako da koriste korisnici Solid Edge-a sa osnovnim znanjem o proračunima čvrstoće (FEM), ali su dostupni i alati za napredniju analizu.

Солид Едге Симулатон од АКСИОМ ТЕЦХ


Solid Edge Simulation

Korisnički interfejs je dizajniran da vodi korisnika kroz ceo proces analize. Solid Edge simulacije podržavaju solid mesh (četvoročvorne elemente), dvodimenzionalne elementi ljuske za srednje površine delova od lima, hibridne modele koji sadrže i 2D ljuske i 3D solid karakteristike, kao i karakteristike 1D greda za kontrukcije rama. Korisnici mogu da kreiraju i poboljšaju mrežu konačnih elemenata po potrebi, povećavajući tačnost rezultata. Simulacija u Solid Edge-u takođe nudi sve tipove graničnih uslova potrebnih za definisanje stvarnog radnog okruženja. Granični uslovi zavise od geometrije i uključuju, na primer, fiksne, uklještene, nerotirajuće, simetrične i cilindrične uslove. Opterećenja takođe zavise od geometrije, kao što su mehanička i toplotna opterećenja za termičku analizu.

Солид Едге Симулатон од АКСИОМ ТЕЦХ
Mehanička opterećenja obuhvataju sile, pritiske i efekte izazvane rotacijom i gravitacijom tela. Različite analize obuhvataju proračune čvrstoće pod statičkim opterećenjem, određivanje prirodnih frekvencija analize kontrukcija. 

Zatim slede analize sa stalnim ili vremenski promenljivim prenosom toplote i njihova kombinacija sa analizom čvrstoće. Dinamička analiza i analiza dinamičkog odziva u frekventnom domenu je takođe dostupna za simulaciju stvarnih nivoa vibracija. Postoji i mogućnost korišćenja i uzimanja rezultata analize protoka sprovedene u Simcenter FLoEFD i njihovo korišćenje kao zadato opterećenja.

Zahvaljujući simulacijama dinamike i kinematike u Solid Edge-u, moguće je proceniti i vizuelizovati interakcije komponenti u sklopu. Zahvaljujući ovom rešenju moguće je lako simulirati i proveriti ponašanje proizvoda u realnim uslovima rada i meriti sile i opterećenja koja na njega deluju.

Солид Едге Симулатон од АКСИОМ ТЕЦХ

Skalabilna rešenja za svakoga

Alati za proračun nude potrebne alate i funkcije za korisnike i njihove specifične potrebe.
Više informacija o  Solid Edge simulaciji               

FloEFD Simcenter za Solid Edge

Simcenter FloEFD za Solid Edge nudi alat za analizu dinamike fluida (CFD) za protok fluida i prenos toplote. FloEFD je potpuno integrisan u Solid Edge i poseduje inteligentne tehnologije za lakšu, bržu i precizniju CFD analizu.
Više informacija o Simcenter FloEFD za Solid Edge

 

Da li ste zainteresovani za simulacije u Solid Edge-u? Ne ustručavajte se da nam pišete i rado ćemo vam pokazati više.

Želim više informacija
Горе

We use cookies

We use cookies to analyze traffic, remember preferences and improve the usability of the website. To give your consent, click on the "I Agree" button.

Settings I agree

You can refuse consent at any time.