NX CAD - 3D modeliranje

3D konstrukcija u NX od AXIOM TECH3D modeler je izgrađen na robusnom Parasolid jezgru, koje nudi stabilnu platformu za zapreminske i površinske 3D modele. Parasolid jezgro za modeliranje omogućava korišćenje takozvane sinhrone tehnologije,koji predstavlja metod direktnog modeliranja koji dodatno povećava fleksibilnost i donosi novi pristup kreiranju i uređivanju modela.

Zapreminski modelar

NX fokusira se na parametarsko modeliranje. Moguće je kreirati i modifikovati modele promenom osnovnih parametara, ovaj pristup se često koristi u kreiranju serija delova različitih dimenzija, u konstrukciji alata itd.

 

NX CAD 3D modeler kompanije AXIOM TECH

Površinski modelar

Modeler površina se koristi za kreiranje površina, od jednostavnih linearnih površina, preko površina formiranih mrežom krivih, do površina slobodnog oblika. Takođe su uključene analize za procenu kvaliteta određenih oblasti i veza između njih.

Sklopovi

NX vam omogućava da kreirate sklopove od postojećih komponenti ili da kreirate komponente u kontekstu postojećeg sklopa. Ovaj pristup je veoma produktivan i takođe obezbeđuje punu asocijativnost izveštaja. Vrlo često se koristi u izradi alata ili kalupa za brizganje plastike. NX takođe uključuje funkcije koje optimizuju rad sa velikim sklopovima.

NX CAD 3D modeler kompanije AXIOM TECHTehnička dokumentacija

Tehnička dokumentacija može biti kreirana kao posebna datoteka crteža ili se crtež može nalaziti u istoj datoteci kao i model. Crteži su izgrađeni na template-ovima koji uključuju zaglavlje, prikaze i poglede. Deskriptivni pečat se može automatski popuniti informacijama preuzetim iz modela.

Delovi od lima

Posebna aplikacija za izradu delova od lima sadrži sve potrebne funkcije za izradu delova koji se dobijaju savijanjem, probijanjem, oblikovanjem i slično. Delovi od lima se mogu razviti u 3D telo ili u krive, uključujući dimenzije savijanja, kreiranje ose i granice savijanja. Ako je deo od lima neparametarski, nakon konverzije je moguće raditi sa njim kao da je kreiran u NX-u.

 

Da li ste zainteresovani za NX rešenje? Ne ustručavajte se da nam pišete i rado ćemo vam pokazati više.
Želim više informacija

 

Горе

We use cookies

We use cookies to analyze traffic, remember preferences and improve the usability of the website. To give your consent, click on the "I Agree" button.

Settings I agree

You can refuse consent at any time.