Ray Service, a.s.

Sa sedištem u Starém Městě, Ray Service je međunarodni inovativni proizvođač kablovskih snopova, elektromehaničkih jedinica i elektronskih uređaja. Takođe je distributer i integrator kablovskih komponenti i sistema. Više od 25 godina iskustva i intenzivnog razvoja rezultirali su snažnom modernom kompanijom koja je pouzdan i tražen partner na međunarodnom nivou. Kompanija je dobila prestižnu nagradu Kompanija godine 2017 Zlinske regije i Poslodavac regije 2019.

REŠENJA

  • NX CAD/CAM
  • Vericut
  • Vericut Reviewer
  • PostprocesorI

PREDNOSTI

  • Efikasnije CNC programiranje u NX CAD/CAM
  • Napredna verifikacija i simulacija NC koda koristeći VERICUT
  • Nezavisna kontrola na digitalnoj CNC mašini
  • Uticaj operatera na CNC mašini koristeći VERICUT Reviewer
  • Povećanje produktivnost zahvaljujući optimizaciji NC koda

VIDEO PREZENTACIJA

Горе

We use cookies

We use cookies to analyze traffic, remember preferences and improve the usability of the website. To give your consent, click on the "I Agree" button.

Settings I agree

You can refuse consent at any time.