Razvoj mašina i tehnološke opreme

Dizajner koncepta mehatronike iz AXIOM TECHMechatronics Concept Designer  (MCD) je koncept dizajna mašina koji vam omogućava da uzmete u obzir zahteve kupaca, programera i svih zainteresovanih strana od rane faze projektovanja mašine do završne faze njene konstrukcije.

Mechatronics Concept Designer  (MCD) omogućava saradnju sa eksternim softverom i hardverom. Na primer, prilikom kreiranja koncepta mašine moguće je izvesti potrebne parametre pogona i operative, koji vam omogućavaju da izaberete optimalnu konfiguraciju pogona u programu SIZER. Detaljne informacije o pogonu, zupčanicima itd. se vraćaju na MCD, uključujući brojeve u katalogu i 3D modele. MCD je u stanju da komunicira na mreži sa eksternim HW koristeći OPC protokol ili komunikaciju sa PLCsim Advanced, SHM i drugima za simulaciju programa. Kada se koristi OPC, MCD se ponaša kao standardni klijent. Za SIMIT je dostupna sinhronizovana simulacija. Ovaj koncept kreiranja virtuelne mašine i njenog virtuelnog puštanja u rad donosi mnogo više fleksibilnosti, značajno smanjujući vreme i troškove izrade mašine.

Dizajner koncepta mehatronike iz AXIOM TECHRešenje pokriva ceo proces razvoja

 • ponuda
 • layout i idejno rešenje
 • specifikacija tehničkog rešenja
 • rešenje za automation layout
 • definisanje osnovne strukture
 • elektro i software deljenje podataka
 • simulacija i virtuelno puštanje u rad

Postoje mnoge prednosti ovog pristupa

 • mogućnost paralelnog rada u različitim oblastima na jednom projektu
 • laka i brza provera raznih varijanti, dizajna, funkcionalnosti itd.
 • simulacija mašine pre završne faze konstrukcije
 • jeftinija rešenja od izrade prototipa

 

 

Zainteresovani ste za Mechatronics Concept Designer (MCD)? Ne ustručavajte se da nam pišete i rado ćemo vam pokazati više.

Želim više informacija

 

Горе

We use cookies

We use cookies to analyze traffic, remember preferences and improve the usability of the website. To give your consent, click on the "I Agree" button.

Settings I agree

You can refuse consent at any time.