VERICUT Modul AUTO-DIFF

VERICUT AUTO-DIFF vam omogućava da uporedite CAD model sa rezultatom VERICUT simulacije i automatski označite razlike. Možete koristiti ovaj modul za identifikaciju nepravilno obrađenih delova. AUTO-DIFF se takođe koristi da ukaže na nedostatke ili greške u dizajnu. Obično deo prolazi kroz ruke raznih zaposlenih, odeljenja, kompanija i CAD/CAM sistema pre nego što deo bude spreman za mašinsku obradu. Na kraju takvog procesa, teško je reći da li putanja alata tačno odražava prvobitnu nameru dizajna. Jedini način da se uverite bez AUTO-DIFF-a je da obradite deo i izvršite početnu proveru radnog komada.

AUTO-DIFF upoređuje simulirani model i konstruisani model, tako da možete biti sigurni da putanja alata tačno predstavlja originalni koncept. Ovo smanjuje vreme mašinske obrade da bi se proizveo kvalitetan deo po prvi put. AUTO-DIFF takođe smanjuje vreme potrebno za pripremu NC putanje alata. Programeri su u mogućnosti da provere potkopavanje pomoću ostataka alata ili materijala dok rade na programu. Problemi se identifikuju i ispravljaju pre obrade.

Vericut AUTO-DIFF od AXIOM TECH

Poređenje tela i površina

Za upoređivanje tela i površina mogu se koristiti modeli tela ili površina iz najčešće korišćenih CAD/CAM sistema. Konstruisani dizajn se upoređuje sa simuliranim modelom da bi se identifikovali podrezi ili preostali materijal.

AUTO-DIFF vam takođe omogućava da uporedite model koji se obrađuje sa drugim VERICUT simuliranim modelima. Ova funkcija je korisna za poređenje različitih operacija kao što su gruba i završna obrada.

 

 

Vericut AUTO-DIFF od AXIOM TECHStalna kontrola nepravilnost

AUTO-DIFF vrši stalnu proveru podrezivanja tokom simulacije obrade. Nije potrebno simulirati ceo NC program pre provere podrezivanja. Uz stalno praćenje, VERICUT vam omogućava da definišete i ispravite problem čim se pojavi.

AUTO-DIFF Izveštaji

AUTO-DIFF generiše sveobuhvatan izveštaj o greškama, uključujući informacije kao što su tip greške, vrednost tolerancije, beleži sve putanje alata izvan tolerancije, lokaciju greške i pruža potpuni rezime rezultata.

 
Zanima vas Vericut? Ne ustručavajte se da nam pišete i rado ćemo vam pokazati više.

 

Želim više informacija

Горе

We use cookies

We use cookies to analyze traffic, remember preferences and improve the usability of the website. To give your consent, click on the "I Agree" button.

Settings I agree

You can refuse consent at any time.