Solid Edge obuka - Sheet metal modeling

Kurs je namenjen dizajnerima koji Solid Edge koriste za izradu delova od lima.

Učesnici kursa

Predusliov je pređena Solid Edge osnovna obuka.

Trajanje kursa

1 dan

Sadržaj kursa
  • Ssnove sheet metal modeliranja
  • Specifične funkcije za rad sa delovima od lima
  • Izmena postojeće dokumentacije
  • Razvijeno stanje
  • Export u DXF
  • Praktični primeri
Горе

We use cookies

We use cookies to analyze traffic, remember preferences and improve the usability of the website. To give your consent, click on the "I Agree" button.

Settings I agree

You can refuse consent at any time.