Solid Edge obuka - Sheet metal modeling

Kurs je namenjen dizajnerima koji Solid Edge koriste za izradu delova od lima.

Učesnici kursa

Predusliov je pređena Solid Edge osnovna obuka.

Trajanje kursa

1 dan

Sadržaj kursa
  • Ssnove sheet metal modeliranja
  • Specifične funkcije za rad sa delovima od lima
  • Izmena postojeće dokumentacije
  • Razvijeno stanje
  • Export u DXF
  • Praktični primeri
Горе