Proizvodi

Mi smo deo kompanije koja je jedna od najvažnijih partnera kompanije Siemens Industry Software u oblasti IT tehnologije u Evropi i jedini u Republici Češkoj koji poseduje, od 2015 godine, status platinum partnera. Našim klijentima nudimo ne samo podršku u kupovini najsavremenijih PLM softvera već, i mogućnost rada sa njima u skladu sa najvišim industrijskim standardima i znanjima sticanim u više od četvrtine veka uspešnog rada.
Da bi smo kompletno pokrili sve zahteve naših klijenata na polju programiranja CNC mašina (CAM oblasti) nudimo i program VERICUT, rešenje za simulacije i NC optimizacije, komapnije CG Tech čiji smo takođe jedan od većih evropskih partnera.

Razvoj i konstrukcija

Za kompanije, koje imaju sopstveni razvoj i konstrukciju preporučuje se upotreba softverskih rešenja NX i Solid Edge. Ovo su najnapredniji sistemi, na polju CAD, CAE i CAM tehnologije koje koriste najveće svetske kompanije kao i mala preduzeća da bi svoje vizije i inovativnost uspešno realizovali.

Simulacije

Da bi dobili bolju predstavu na koji način i kako će se proizvod ponašati u stvarnosti tu je analiza i simulacija po MKE pravilima koje se mogu primeniti pomoću softverskog paketa Simcenter. Uz pomoć ovog softvera može se izvršiti kvalitativna analiza i procena proizvoda bez izrade prototipova.

PLM

Pri svakom razvoju vrlo lako nastaju velike količine podataka i datoteka koje su međusobno povezane ali kojima nije jednostavno upravljati a treba ih što efikasnije koristiti. Rešenje za ovakvu vrstu problema je softverski paket Teamcenter. Uz pomoć ovog sistema može se upravljati bilo kojim formatom datoteka i srodnim podacima kroz kompletan proces - od ideje do finalne proizvodnje bilo kakvog proizvoda. Na ovaj način kontroliše se i prati u svakom trenutku šta se desilo, dešava, ili će se desiti sa proizvodom.

Digitalni blizanac

Softver Tecnomatix, ili Digitalna fabrika, je skup alata koji omogućavaju realnu simulaciju i optimizaciju proizvodnje, proizvodnih procesa, logističkih zadataka, napredno planiranje proizvodnje itd..  Ovo rešenje realno kopira dešavanja u stvarnosti i tačno definiše smisao i ideju termina Industry 4.0 ili 4. industrijske revolucije, koja bukvalno znači: maksimalna digitalizacija i virtualizacija.

Optimizacija

Kao što je napomenuto, mi smo partneri i kompanije CG Tech i njihovog rešenja VERICUT, koji vrši detaljnu proveru i optimizaciju NC obrade. Ovakav pristup obrade i pripreme CNC programiranja omogućava maksimalnu optimizaciju procesa obrade i dovodi do maksimalno iskorišćenih proizvodnih procesa.

Горе