NX CAD - SINHRONO MODELIRANJE - MODIFIKACIJE NEPARAMETARSKIH MODELA

Sinhrona tehnologija u NX-u kompanije AXIOM TECHSinhrona tehnologija u NX- u je grupa alata dizajniranih da modifikuju geometriju bez obzira na njenu istoriju. Pomoću ovih alata moguće je uređivati ​​modele koji su kreirani u NX-u, kao i modele koji su uvezeni iz drugih CAD sistemaSinhrona tehnologija omogućava uređivanje korišćenjem tzv. direktnog modeliranja, pri čemu se model ne radi klasično na nivou pojedinačnih elemenata modeliranja (pad, round, chamfer i sl.), već se modelu pristupa na nivou zidova.

Sinhrone tehnologije omogućavaju konstruktoru da radi sa neparametarskom geometrijom slično kao sa parametarskim modelima iz NX-a . Sinhrona tehnologija radi na nivou lica i stoga nije ograničena istorijom modela koja nedostaje.

 

Sinhrona tehnologija u NX-u kompanije AXIOM TECH
Na primer, konstrukor želi da promeni prečnik ili položaj rupe - obeležava cilindrične zidove koji čine rupu i koristi funkcije Resize Face i Move Face da promeni prečnik i lokaciju rupe. Rupa se pomera i sa njom svi logično povezana lica (oborene ivice, dno rupe). Konstruktor može jednako lako ukloniti lica na modelu (radijusi, rebra, rupe), kopirati delove geometrije, umetnuti geometrijske uslove (koncentričnost, tangentnost, normalnost) i drugo.

Da bi se povećala funkcionalnost, alati sadrže filtere za selekciju (tzv. Face Finder), koji su u stanju da identifikuju i odaberu geometriju prema potrebnim kriterijumima (follow-up fillets, rupe istog prečnika, tangentni zidovi, mirrored geometry, offset i slično). Ovakav način odabira lica značajno ubrzava rad, jer konstruktor jednim klikom proširuje izbor na celo „polje“ zamišljenih elemenata.

 

Sinhrona tehnologija u NX-u kompanije AXIOM TECHTipičan primer bi mogao biti neparametarski model, na kome je potrebno oboriti ivice na zidovima rebara - konstruktor obeležava jedno lice, a drugo se automatski bira kao simetrično. Zatim možete koristiti funkciju Move Face da napravite kosinu na tom zidu.

U slučaju da konstruktor treba da garantuje određene dimenzije između delova geometrije (razmak rupa, rastojanje rebra od ivice, debljina zida na određenom mestu, itd.) moguće je koristiti 3D dimenzije koje kontrolišu dimenzije geometrije i modela (slično klasičnim dimenzijama na skici).

Ove dimenzije su uključene u stablo modela kao novi element modeliranja, tako da su asocijativne i mogu se uređivati ​​ili brisati u bilo kom trenutku.

 

 

Sinhrona tehnologija u NX-u kompanije AXIOM TECHAlat za optimizaciju lica modela je takođe integrisan  u Synchronous Technology. Ovaj alat će posebno ceniti korisnici koji rade sa usvojenom geometrijom, jer može da izvrši analizu uvezene geometrije, a zatim optimizuje geometriju tako da se lakše koristi u NX sistemu. Ova optimizacija se uglavnom sastoji u pojednostavljenju tipova lica. Kada se koriste formati kao što su STEP ili IGES, može se desiti da lice koji je prvobitno bilo npr. cilindrično u okviru navedene tolerancije modeliranja bude označen kao B-površina, a njegove ivice kao Spline nakon prolaska kroz kompajler. Alat Optimize Face može identifikovati takvo lice i pretvoriti ga nazad u cilindrično, a ivica se zatim ponovo formira krivom (lukom ili krugom). Ova optimizacija rezultira pojednostavljenjem strukture uvezenog modela i lakšim radom sa takvom geometrijom.

 

Da li ste zainteresovani za NX rešenje? Ne ustručavajte se da nam pišete i rado ćemo vam pokazati više.
Želim više informacija

 

Горе

We use cookies

We use cookies to analyze traffic, remember preferences and improve the usability of the website. To give your consent, click on the "I Agree" button.

Settings I agree

You can refuse consent at any time.