Razvoj mašina i tehnološke opreme

Mechatronics Concept Designer from AXIOM TECH

Mechatronics Concept Designer (MCD) je koncept dizajna mašina koji vam omogućava da uzmete u obzir zahteve kupaca, programera i svih zainteresovanih strana od rane faze projektovanja mašine do zatvaranja njene konstrukcije.

Mechatronics Concept Designer (MCD) omogućava saradnju sa eksternim softverom i hardverom. Na primer prilikom kreiranja koncepta mašine moguće je eksportovati parametre pogona, koji vam omogućavaju da izaberete optimalnu konfiguraciju pogona u programu SIZER. Detaljne informacije o pogonu, zupčanicima itd. se vraćaju na MCD, uklj. kataloški broj i pravi 3D model. MCD je u stanju da komunicira na mreži sa eksternim HW koristeći OPC protokol ili koristi komunikaciju sa PLCsim Advanced, SHM i drugima za simulaciju programa. Kada koristite OPC, MCD deluje kao standardni klijent. Za SIMIT je dostupna sinhronizovana simulacija. Ovaj koncept kreiranja virtuelne mašine i njenog virtuelnog puštanja u rad donosi mnogo više fleksibilnosti, značajno smanjujući vreme i troškove izrade mašine.

 

Mechatronics Concept Designer from AXIOM TECHRešenje pokriva ceo proces razvoja

 • ponuda
 • raspored i idejno rešenje
 • specifikacija tehničkog rešenja
 • rešenje rasporeda automatizacije
 • definisanje osnovne strukture
 • softversko deljenje podataka
 • simulacija i virtuelno puštanje u rad

Postoje mnoge prednosti ovog pristupa

 • mogućnost paralelnog rada u različitim oblastima na jednom projektu
 • laka i brza provera raznih varijanti, dizajna, funkcionalnosti itd.
 • simulacija mašine pre konačne faze konstrukcije
 • jeftinija rešenja od izrade prototipa
 • definisanje funkcionalnih jedinica koje se ponavljaju

 

 

Zanima vas Mechatronics Concept Designer (MCD)? Ne ustručavajte se da nam pišete i rado ćemo vam pokazati više.

Želim da saznam više

 

Горе

We use cookies

We use cookies to analyze traffic, remember preferences and improve the usability of the website. To give your consent, click on the "I Agree" button.

Settings I agree

You can refuse consent at any time.