Obuka za NX CAM

Temeljna obuka zaposlenih je suštinski deo implementacije svakog sistema. Tokom obuke veliki akcenat stavljamo na to da korisnici praktično mogu sami da pokušaju da rade sa sistemima, pa je obuka često podeljena na višednevne blokove. Vreme između ovih blokova namenjeno je proveri stečenog znanja na sopstvenom radnom mestu. Za informacije o sadržaju pojedinih treninga, odaberite određenu vrstu kursa u meniju.

Prostorije za obuku

U našem objektu u Kragujevcu na raspolaganju je prostorija za obuku do 6 polaznika. Zbog velikog interesovanja započeli smo saradnju sa Akademijom strukovnih studija Šumadija gde su nam na raspolaganju prostorije kapaciteta 14 osoba. Takođe, na zahtev, moguće je sprovesti obuku u iznajmljenim spoljnim objektima ili direktno na radnom mestu kupca.

  

Konzultacije i auditi

Ostale usluge koje AXIOM TECH pruža pored obuke novih korisnika su konsultacije i auditi. Nudimo saradnju u pokretanju i primeni sistema u stvarnom radu u obliku konsultacija telefonom ili putem našeg HELPDESK-a. Naši konsultanti takođe pružaju savete direktno na radnom mestu kupca o tome kako optimalno koristiti naše sisteme za specifične zahteve korisnika. Postojećim korisnicima nudimo mogućnost revizije upotrebe naših sistema, verifikacije dizajna i tehnoloških metoda korišćenih za rad sa sistemima i predlaganje optimizacije postupaka koji se koriste kako bi se osigurala maksimalna upotreba sistemskih mogućnosti.

 

Možete naručiti SOLID EDGE trening i NX trening direktno na našoj veb stranici.

 

Горе