Obuka NX CAM - struganje

Kurs pokriva obuku kreiranja NC koda za struganje u NX CAM-u.

Učesnici kursa

Kurs je namenjen NC mašinskim programerima koji koriste NX za kreiranje NC koda za 2.5D glodanje. Polaznik kursa će dobiti materijal za obuku. Preduslov je minimalna praksa u inžinjerstvu u srednjoj školi ili univerzitetskom obrazovanju sa tehničkim fokusom, ili praksa u inženjerskom polju.

Dužina kursa

Ukupno dva dana.

Sadržaj kursa
  • Uvod u CAM okruženje NX-a
  • Izrada alata i geometrije
  • Kreiranje operacija za struganje
  • Simulacija i verifikacija
  • Postprocesoiranje
  • Praktični primeri

 

Горе