Trening NX CAM 2.5 osno glodanje

Kurs je uvod u NX CAM. Predmet predavanja je osnovno okruženje NX CAM-a i 2.5  osno glodanje.

Učesnici kursa

Kurs je namenjen NC mašinskim programerima koji koriste NX za kreiranje NC koda za 2.5D glodanje. Polaznik kursa će dobiti materijal za obuku. Preduslov je minimalna praksa u inžinjerstvu u srednjoj školi ili univerzitetskom obrazovanju sa tehničkim fokusom, ili praksa u inženjerskom polju.

Dužina kursa

Ukupno 3 dana.

Sadržaj kursa
  • Úvod u CAM okruženje NX
  • Izrada alata i geometrija
  • Izrada programa za grubu 2.5D obradu
  • Irada 2.5D završnih programa
  • Simulacija i verifikacija
  • Postprocesoiranje
  • Praktični primeri
Горе