NX CAM Obuka za višeosno glodanje

Kurs je namenjen programerima mašina koji koriste NX za kreiranje NC koda za glodanje od 3 do 5 osa.

Učesnici kursa

Kurs je namenjen NC mašinskim programerima koji koriste NX za kreiranje NC koda za 2.5D glodanje. Polaznik kursa će dobiti materijal za obuku. Preduslov je minimalna praksa u inžinjerstvu u srednjoj školi ili univerzitetskom obrazovanju sa tehničkim fokusom, ili praksa u inženjerskom polju.

Dužina kursa 

Ukupno 7 dana u dva ciklusa sa nedeljnom pauzom za vežbanje na sopstvenom radnom mestu.

Sadržaj kursa
  • Uvod u CAM okruženje NX-a
  • Izrada alata i geometrije
  • Izrada programa za grubu obradu sa 2.5 ose
  • Kreiranje 2.5 osnih programa završne obrade
  • Izrada programa za grubu obradu sa 3 ose
  • Kreiranje 3-osnih programa završne obrade
  • Kreiranje više programa
  • Simulacija i verifikacija
  • Postprocesoiranje
  • Praktični primeri

 

Горе