NX CAM Obuka za višeosno glodanje

Kurs je namenjen programerima mašina koji koriste NX za kreiranje NC koda za glodanje od 3 do 5 osa.

Učesnici kursa

Kurs je namenjen NC mašinskim programerima koji koriste NX za kreiranje NC koda za višeosno glodanje. Polaznik kursa će dobiti materijal za obuku. Preduslov je minimalna praksa u inžinjerstvu u srednjoj školi ili univerzitetskom obrazovanju sa tehničkim fokusom, ili praksa u inženjerskom polju.

Dužina kursa 

Ukupno 7 dana u dva ciklusa sa nedeljnom pauzom za vežbanje na sopstvenom radnom mestu.

Sadržaj kursa
  • Uvod u CAM okruženje NX-a
  • Izrada alata i geometrije
  • Izrada programa za grubu obradu sa 2.5 ose
  • Kreiranje 2.5 osnih programa završne obrade
  • Izrada programa za grubu obradu sa 3 ose
  • Kreiranje 3-osnih programa završne obrade
  • Kreiranje više programa
  • Simulacija i verifikacija
  • Postprocesiranje
  • Praktični primeri

 

Горе

We use cookies

We use cookies to analyze traffic, remember preferences and improve the usability of the website. To give your consent, click on the "I Agree" button.

Settings I agree

You can refuse consent at any time.