NX CAM trening za 3-osno glodanje

Kurs pokriva područje stvaranja 3-osnog glodanja u NX CAM-u Predmet predavanja je osnovno okruženje NX CAM-a za 2.5 i 3-osno glodanje.

Učesnici kursa

Kurs je namenjen NC mašinskim programerima koji koriste NX za kreiranje NC koda za 2.5D glodanje. Polaznik kursa će dobiti materijal za obuku. Preduslov je minimalna praksa u inžinjerstvu u srednjoj školi ili univerzitetskom obrazovanju sa tehničkim fokusom, ili praksa u inženjerskom polju.

Dužina kursa

Ukupno 5 dana u dva ciklusa sa nedeljnom pauzom za vežbanje na sopstvenom radnom mestu.

Sadržaj kursa
  • Uvod u CAM okruženje NX-a
  • Izrada alata  i geometrije
  • Izrada programa za grubu obradu 2.5 ose
  • Kreiranje 2.5 osnih programa završne obrade
  • Izrada programa za grubu obradu sa tri ose
  • Kreiranje 3-osnih programa završne obrade
  • Simulacija i verifikacija
  • Postprocesoiranje
  • Praktični primeri

 

Горе