Obuka za VERICUT

Temeljna obuka zaposlenih je suštinski deo sticanja bilo kog sistema. Tokom obuke veliki akcenat stavljamo na to da korisnici praktično mogu sami da pokušaju da rade sa sistemima, pa je obuka često podeljena na višednevne blokove. Vreme između ovih blokova namenjeno je proveri stečenog znanja na sopstvenom radnom mestu. Za informacije o sadržaju pojedinih treninga, odaberite određenu vrstu kursa u meniju.


Objekti za obuku

Za potrebe obuke imamo sopstvenu prostoriju u Kragujevcu, kapaciteta do 6 osoba. Na zahtev, moguće je izvoditi obuku u iznajmljenim spoljin prostorijama ili direktno na radnom mestu korisnika.

 

 

Konzultacije i revizije

Ostale usluge koje AXIOM TECH pruža pored obuke novih korisnika su konsultacije i revizije. Nudimo saradnju u pokretanju i primeni sistema u stvarnom radu u obliku konsultacija ili putem našeg HELPDESK-a. Naši konsultanti takođe pružaju savete direktno na radnom mestu kupca o tome kako optimalno koristiti naše sisteme za specifične zahteve korisnika.

Postojećim korisnicima nuduimo mogućnost revizije upotrebe naših sistema, verifikacije dizajna i tehnoloških metoda korišćenih za rad sa sistemima i predlaganje optimizacije postupaka koji se koriste kako bi se osigurala maksimalna upotreba sistemskih mogućnosti.

Горе