SIMCENTER

Simcenter pruža kompletan spektar alata potrebnih za prediktivni inženjering. Portfolio Simcenter predstavlja jedinstveno okruženje za kreiranje kombinacija 1D simulacija, 3D CAE i testiranja, koji omogućavaju predviđanja ponašanja proizvoda tokom njegovog životnog cilkusa. Kombinujući fizičke simulacije i znanje stečeno analizom podataka, Simcenter će Vam pomoći da optimizujete, konstruišete i napravite inovativne proizvode brže i sa većom sigurnošću.

SimcenterŠta je to Simcenter

Simcenter je skup softvera koji omogućavaju kreiranje digitalnih kopija (blizanaca) vašeg proizvoda. Ovo daje mogućnost preciznog praćenja podataka koji odražavaju realnu situaciju kroz kompletan životni ciklus proizvoda čime se simulira ponašanje proizvoda od koncepta do stvarne proizvodnje.

1D simulacije

Za 1D simulacije Simcenter poseduje performanse predviđanja na više polja koristeći unapred definisane biblioteke komponenti i namena. U skladu sa ovime konstruktori mogu stvarati realnije modele za verifikaciju narednih strategija prilikom konstruisanja. 1D i 3D modeli mogu se koristiti istovremeno kako bi se preciziralo kompletno multifizičko ponašanje proizvoda.

3D simulacije

Simcenter omogućava predviđanje ponašanja 3D geometrije modela. U Simcentru je moguće uvoženje geometrije iz bilo kog CAD sistema čime se olakšava izrada računskih modela u jedinstvenom okruženju za široki spektar CAE metoda i analiza.

Testiranja i rešenja

Test aplikacije u Simcenter-u pomažu da se unaprede i izmene 1D i 3D simulacije i omoguće lakše finalno testiranje proizvoda. Simcenter nudi visoko brzinsko test okruženje, višekanalno prikupljanje podataka i kompletan skup alata za verifikaciju, analizu i izradu izveštaja.

Горе