Solid Edge

Solid Edge je 3D CAD sistem, primarno namenjen za projektovanje inženjerskih konstrukcija. Njegove karakteristike vam omogućavaju da kreirate više. Od konstrukcije nameštaja do 3D modeliranja kompleksnih površina i virtuelnih prototipova velikih grupa od stotina i hiljada delova.

Zbog svoje jednostavnosti i funkcionalnosti, on je primarno fokusiran na rad a ne na marketing. Solid Edge je veoma uspešan na svetskom tržištu, gde ima široku bazu korisnika i redovno pokazuje povećanje prodatih licenci. Solid Edge je danas, kao i na samom svom početku aprila 1996, institucija napredne tehnologije koja će na kraju postati standard u 3D modeliranju.

Solid Edge-ov interfejs je idealan za brzo razumevanje
Sve aplikacije su napravljene na Microsoft Windows platformi, što omogućava lako integrisanje u postojeću IT arhitekturu, uz istovremeno smanjenje troškova i obratno olakšavaju korišćenje. On takođe nudi mogućnost povremenim korisnicima da postignu istu visoku produktivnost u radu kao korisnici koji rade sa programom na redovnoj osnovi, npr. bilo da nauče da rade sa CAD od početka ili nadograde svoje znanje iz drugog sistema, Solid Edge-om može se to uraditi veoma brzo.  
 
Prelazak na 3D
Proizvođač Solid Edge-a je svestan problema korisnika 2D CAD sistema, strahom prelaska na 3D. Stoga, on konstatno pokušava da pojednostavi ovaj prelazak i da razvije alate koji će omogućiti postepen prelazak korisnika po stopi njihovog nahođenja. Osnova je savršena podrška za DWG format za unos i čuvanje datoteka. Pored toga, Solid Edge vam i dalje omogućuje 2D crtanje direktno u njegovom okruženju.  
 
Ova jedinstvena osobina 3D sistema, gde neki od naših klijenata koji i dalje oblikuju Solid Edge 2D i polako u novim projektima migriraju u 3D, ponekad se koristi. Naravno, Solid Edge obezbeđuje osobine polu-automatske konverzije projekcija 2D crteža u 3D prostoru, koji se zatim može koristiti za pravljenje samih 3D modela. 2D crteži se mogu koristiti u izveštajima o koncepciji dizajna.
 
Insistiranje na tome da je Solid Edge sistem koji radi sa velikim sklopovima
Rane verzije Solid Edge-a su fokusirane na klasično mašinsko konstruisanje. Od verzije do verzije, međutim, narasle su njegove mogućnosti za izradu sklopova sa velikim brojem delova / komponenti. Dok konkurencija još uvek pokušava da nedostatak rada sa velikim sklopovima smanji, Solid Edge nastavlja da održava tehnološku prednost.
 
Međutim, ovo nije samo sredstvo za rad sa aktuelnim sklopovima. Ne smemo zaboraviti izvanredne karakteristike i alate za najbrže generisanje crteža tako velikih sklopova. Kvalitet tih instrumenata odražavaju činjenicu da se u kasnijim verzijama pojavljuju slične funkcije kao i kod konkuretskih proizvoda.
 

Solid Edge CAD

Rad sa crtežima i 2D crtanje
Rad sa crtežima je drugi domen Solid Edga. Nijedan drugi CAD sistem srednje klase ne nudi takvu širinu funkcionalnosti i ne dozvoljava takve usluge kao Solid Edge. Solid Edge je jedini sistem koji u jednom proizvodu besplatno nudi savršeno okruženje za rad u 2D.
 
Vlasništvo nad ključnim tehnologijama
Proizvođač Solid Edga poseduje i razvija zajedno sa svojim CAx i PLM proizvodima, ključne tehnologije kao i otvorenu platformu za modeliranje, koristeći je u svim svojim proizvodima. Posebno, Parasolid jezgro za modeliranje („Parasolid modeling kernel“) i jezgro za rad sa relacijama i kontaktima u seriji D-Cube, koji se koriste u velikom broju neposredno konkuretskih proizvoda.
 
Integrisani PDM
Kada se radi sa 3D CAD sistemom Solid Edge ne stvara samo virtuelne prototipove proizvoda, već istovremeno nameće, organizuje i klasifikuje celokupno znanje stručnog tima za buduću ponovnu upotrebu.
 

Solid Edge je prvi mejnstrim 3D CAD sistem, koji je takođe integralni deo upravljanja tehničkom dokumentacijom (PDM – “Product Data Management”). Izuzetno jezgro za modeliranje, procesno orijentisan radni tok, kao i neuporediva praktičnost i brzina pri izradi tehničke dokumentacije su ključne prednosti koje omogućuju brže postavljanje proizvoda na tržište zahvaljujući u prvoj prilici korektnom dizajnu.

Preuzmi BESPLATNO Solid Edge Online Trial probnu verziju na 30 dana!

Rentiraj Solid Edge putem veb prodavnice!

  

Горе