NX CAD

NX CAD sistem je integrisano softversko rešenje napravljeno na jedinstvenom, otvorenom i modernom tehnološkom nivou i sadrži u sebi sve aspekte procesa razvoja proizvoda, od konstruisanja do proizvodnje, što ga čini savršenim rešenjem za brži razvoj proizvoda u svim fazama, počevši od  industrijskog dizajna, konstruisanja, simulacija, izrade tehničke dokumentacije, izrade alata do mašinske obrade.

CAD/CAM/CAE sistemi  predstavljaju, u svakom industrijskom sektoru, najkompleksniji spektar integrisanih, i u celosti asocijativnih rešenja. Konstruisanje u kombinaciji sa NX SW-om pokriva kompletan spektar razvojnih procesa proizvoda, proizvodnje i simulacije. NX omogućava kompletni set alata za integraciju automatizovanih procesa, koji omogućavaju korisnicima da sakupljaju i ponovo upotrebljavaju stečeno znanje o proizvodima i procesima.

3D modeliranje

NX ima kompletno CAD okruženje za kreiranje 3D modela, uređaja i alata za izradu planova. NX takođe obezbeđuje i alate za uvoz i menjanje/prilagođavanje modela iz drugih CAD sistema. Svi NX moduli su međusobno povezani, tako da konstruktor, elegantno, sve njih koristi  tokom procesa kreiranja modela, crteža i sklopova.

Synhrona tehnologija

Sinhrona tehnologija je revolucionarni alat za manipulaciju modelom bez obzira na njegovu prethodnu istoriju. Pri upotrebi Sinhrone tehnologije, korisnik jednostavno i lako menja i koristi neparametrične modele, uvežene iz drugog CAD sistema u kom je model konstruisan. Za izmenu u modelu konstruktoru više nije potrebno da traži detalje i konekcije u istoriji modela. Ovo se omogućava korišćenjem, tj. jednostavnom manipulacijom, površinama, koje bi trebalo da se pregledaju ili izmene, bez obzira na uslove i korišćene SW-a. Da ovakav način korišćenja ne bi doveo do neočekivanih promena u dimenzijama modela , model je moguće kotirati i kreirati različite relacije. Kote i relacije se lako definišu i na taj način konstruktoru, u budućnosti, program sam prilagođava model njegovim, tj. konstruktorskim, zahtevima. Na ovaj način svaki konstruktor instalira parametrične veze tamo gde su potrebne i obavlja svoj posao znanto brže nego ranije.

Industrijski dizajn

NX je čuven po svojim mogućnostima u pogledu dizajna i procesa pripreme proizvoda. Proces, logično, počinje sa kreiranjem oblika i veza, nakon čega sledi rešavanje same strukture modela. Industrijsko dizajniranje koristi module za kreiranje delova koji su pljosnatih, potpuno realistični itd......

Mehatronika - Elektromehanika

NX je integrisano okruženje za razvoj kompletnog proizvoda koji, u sklopu modela, uključuje predloge elektromehaničkih osobina proizvoda.Na ovaj način udružuje i efikasno koristi rad i mašinskog i elektro inženjera, koji su uključeni u razvoj nekog proizvoda.

Konstrukcija alata

Specijalizovani moduli za konstrukciju alata i elektroda na ogroman način doprinose pospešivanju efikasnosti i olakšavaju rad na svim područjima. Osim napomenutog, NX, rešava i donosi procedure za stvaranje osnovnog oblika alata i koristi standardne, postojeće, modele koji se koriste u proizvodnji u tim  kompanijama  (HASCO, MEUSBURGER...). Rezultat ovakvih mogućnosti je alat, koji je parametrično povezan i koji  se lako i brzo implementira u odnosu na rešenja koja zahtevaju upotrebu dodatnih modula.

Горе