Arhiva

Novo partnerstvo kompanije Axiom Tech

Partnerstvo sa kompanijom Inter-Engs Innovations.

Solarni trkački automobil dizajniran korišćenjem Siemens-ovih rešenja

Kompanija Sonnenwagen koristi Teamcenter, alat iz Siemensovog integrisanog paketa softvera i usluge Xcelerator-a, koji ubrzava proces projektovanja i smanjuje dodatnu potrebu za planiranjem i koordinacijom.

NX Structure Designer - konstruisanje okvira

Od verzije 1926, NX se može dopuniti plivajućim modulom za dizajn okvira.

Robotsko planiranje paleta

U kompaniji AXIOM TECH razvili smo sopstveni alat, koji će vam pomoći da isplanirate aplikaciju za za paletizaciju sa alatom RobotExpert ili Process Simulate.

Горе

We use cookies

We use cookies to analyze traffic, remember preferences and improve the usability of the website. To give your consent, click on the "I Agree" button.

Settings I agree

You can refuse consent at any time.