29. 2. 2024

NX X - Pristupačno cloud rešenje

NX X je cloud rešenje koje omogućava pristup svim funkcijama standardnog NX CAD-a, ali dodatno nosi sve prednosti povezane sa fleksibilnošću, zaštitom podataka i smanjenjem troškova rešenja na oblaku.


Softver kao usluga

Siemens NX X pruža potpuno cloud CAD rešenje u obliku SaaS (softver kao usluga). Tehničari mogu raditi i sarađivati odakle god, kad god i na bilo kom uređaju. Cloud sistem pruža timovima mogućnosti, smanjuje administrativne troškove IT-a i nudi jedinstveno bezbedno mesto za podatke..

Cloud 3D CAD rešenja u obliku SaaS funkcionišu na isti način kao tradicionalne desktop instalacije, ali sa većim mogućnostima za korisnike i kompanije. Pružaju veći nivo sigurnosti, smanjuju administrativne troškove IT-a i pružaju fleksibilnost u pristupu softveru.

Jednostavan pristup i upravljanje

NX X možete preuzeti i instalirati na uređaje ili ga strimovati putem daljinskog pristupa. To omogućava pojednostavljeni pristup IT uslugama putem centralizovanog upravljanja licenci, konfiguracija i ažuriranja vašeg softvera. Takođe, deo svake radne stanice je i mogućnost upravljanja podacima za sigurnu i jednostavnu saradnju.

NX X omogućava inženjerima da kreiraju digitalne blizance mašina, delova i uređaja kombinovanjem mehaničkih, električnih i automatizacionih tehničkih sposobnosti. Ovaj digitalni blizanac može biti korišćen tokom celog životnog ciklusa proizvoda u kombinaciji sa softverom Teamcenter X, cloud alatom za upravljanje životnim ciklusom proizvoda (PLM).

 

Zanima vas NX XNe ustručavajte se da nas kontaktirate i rado ćemo Vam pokazati više.

Горе

We use cookies

We use cookies to analyze traffic, remember preferences and improve the usability of the website. To give your consent, click on the "I Agree" button.

Settings I agree

You can refuse consent at any time.