VERICUT Osnovna obuka

Kurs pokriva oblast upravljanja NC kodom pomoću softvera VERICUT.

Učesnici kursa

Kurs je namenjen programerima CNC mašina koji koriste VERICUT za proveru NC koda. Polaznik kursa će dobiti materijal za obuku. Preduslov je minimalna praksa u inženjerstvu u srednjoj školi ili univerzitetskom obrazovanju sa tehničkim fokusom ili praksa u oblasti inženjerstva.

Dužina kursa

Ukupno 2 dana.

Sadržaj kursa
  • Uvod u VERICUT CAM okruženje
  • Dodavanje geometrije
  • Dodavanje NC koda
  • Odabir alatnih mašina
  • Simulacija obrade (cela mašina)
  • Provera sudara (alat/obradak/stezni alat/mašina)
  • Kontrola podataka
  • Praktični primeri
Горе