VERICUT - Optimizacija uslova sečenja

Kurs pokriva područje optimizacije rezanja pomoću softvera VERICUT.

Učesnici kursa

Kurs je namenjen programerima CNC mašina koji koriste VERICUT za proveru NC koda. Polaznik kursa će dobiti materijal za obuku. Preduslov je minimalna praksa u inženjerstvu u srednjoj školi ili univerzitetskom obrazovanju sa tehničkim fokusom ili praksa u oblasti inženjerstva i završetak VERICUT kursa - osnovne obuke

Dužina kursa

Ukupno 1 dan.

Sadržaj kursa
  • Postavljanje parametara za optimizaciju
  • Praktični primeri
Горе