Upravljanje usaglašenjima

Teamcenter sistem sprovodi usklađeno upravljanje  kao sastavni deo sveobuhvatnog PLM-a. Zahvaljujući Teamcenter sistemu lako upravljajte regulatornim zahtevima u ranoj fazi proizvoda. Na ovaj način može se implementirati u razvojne procese mogućnost praćenja i ispunjavanja zahteva povezanih sa regulatornim okvirima.

Da bi se postigla konzistentnost sa zakonskim okvirima Teamcenter omogućava upravljanje konfiguracijama, rukovođenje evidencijama, revizijsku sledljivost i izveštavanje. Uz ove funkcije moguće je priključiti i arhiviranje, upravljanje, finansijske dokumente i proizvodne evidencije i dokumentaciju. Teamcenter nudi prilagođena rešenja za standardne industrijske procese.

Ekološki propisi

Teamcenter sistem omogućava usklađenost sa EU propisima kao što su REACH (registracija, evaluacija, autorizacija i kontrola hemikalija), ELV (ekološka likvidacija automobila) RoHS (naredba o zabrani upotrebe opasnih mateirija) kao i  OEEO (naredba o vraćanju električnih aparata).

Teamcenter Řízení shody
Propisi za medicinska sredstva

Teamcenter sistem omogućava postupke sledljivosti u skladu sa zakonskimi zahtevami za medicinska sredstva na osnovu zakonske regulative izdate od strane Ministarstva za hranu i zdravlje SAD-a  (stavka 11 21 CFR - vezana za elektronsku evidenciju i elektronske potpise i stavku 21 CFR Part 820 - Sistemi kvaliteta).

Kontrola izvoza

Funkcije za ovlašćeni pristup podacima (ADA) nadgleda izvoz, propisane podatke i zaštitu intelektualne svojine. Ovo se temelji na osnovu specifikacija direktive Itar (Pravila za međunarodnu trgovino oružjem) Ureda za kontrolu izvoza vojnih materijala Ministrstva spoljnih poslova Sjedinjenih Američkih Država.

Upravljanje dokumentima i evidencija

Funkcije za upravljanje dokumetima i podacima mogu se koristiti i za stvaranje baze podataka o životnom ciklusu proizvoda u pogledu usaglašenosti. Na ovaj način zadovolji će se uslovi definisani u regulativi br.  5015.2 Ministarstva odbrane Sjedinjenih Američkih Država. Teamcenter vam omogućava da definišete koje podatke je potrebno da imate da se postigne usklađenost sa regulativama, njihovim formatima i arhivskim zahtevima.

Kontrola dokumenata i evidencija

Funkcije za upravljanje dokumentima i spisima se lako upotrebljavaju za kreiranje kompleksnih podataka o životnom ciklusu proizvoda i usklađenosti sa uslovima navedenim u regulativi 5015.2  Ministarstva odbrane SAD-a. Teamcenter sistem  vam omogućava, da odredite koje informacije treba da se koordiniraju sa propisima, u kom obliku i kojim uslovima za arhiviranje.

Prednost i ključne karakteristike
  • Teamcenter sistem omogućava usklađenost sa svim zakonskim propisima i te zakonske propise uključuje kao deo sveobuhvatne strateške inicijative za jednostavnije i bolje poslovanje, a ne samo kao deo aktivnosti izveštavanja.
  • Smanjuje rizik od neusaglašenosti sa zakonodavnim postupcima i ragulativnim procesima tokom kompletnog životnog ciklusa proizvoda
  • Donosi kompletnu usklađenost sa zahtevima za dokumentovanje i zadovoljava obaveze povezane sa identifikacijom i praćenjem odgovornosti i jednostavne revizije povezane sa Uredbom o kontrolisanju
  • Omogućeno je upravljanje informacijama kao što su podaci o stanju usklađenosti sa glavnim računovodstvenim računima, sistemske revizije, analize alternativa i/ali kao i Risk assesments izveštaji
Горе