Upravljanje usaglašenjima

Teamcenter sistem sprovodi usklađeno upravljanje  kao sastavni deo sveobuhvatnog PLM-a. Zahvaljujući Teamcenter sistemu lako upravljajte regulatornim zahtevima u ranoj fazi proizvoda. Na ovaj način može se implementirati u razvojne procese mogućnost praćenja i ispunjavanja zahteva povezanih sa regulatornim okvirima.

Da bi se postigla konzistentnost sa zakonskim okvirima Teamcenter omogućava upravljanje konfiguracijama, rukovođenje evidencijama, revizijsku sledljivost i izveštavanje. Uz ove funkcije moguće je priključiti i arhiviranje, upravljanje, finansijske dokumente i proizvodne evidencije i dokumentaciju. Teamcenter nudi prilagođena rešenja za standardne industrijske procese.

Ekološki propisi

Teamcenter sistem omogućava usklađenost sa EU propisima kao što su REACH (registracija, evaluacija, autorizacija i kontrola hemikalija), ELV (ekološka likvidacija automobila) RoHS (naredba o zabrani upotrebe opasnih mateirija) kao i  OEEO (naredba o vraćanju električnih aparata).

Teamcenter Řízení shody
Propisi za medicinska sredstva

Teamcenter sistem omogućava postupke sledljivosti u skladu sa zakonskimi zahtevami za medicinska sredstva na osnovu zakonske regulative izdate od strane Ministarstva za hranu i zdravlje SAD-a  (stavka 11 21 CFR - vezana za elektronsku evidenciju i elektronske potpise i stavku 21 CFR Part 820 - Sistemi kvaliteta).

Kontrola izvoza

Funkcije za ovlašćeni pristup podacima (ADA) nadgleda izvoz, propisane podatke i zaštitu intelektualne svojine. Ovo se temelji na osnovu specifikacija direktive Itar (Pravila za međunarodnu trgovino oružjem) Ureda za kontrolu izvoza vojnih materijala Ministrstva spoljnih poslova Sjedinjenih Američkih Država.

Upravljanje dokumentima i evidencija

Funkcije za upravljanje dokumetima i podacima mogu se koristiti i za stvaranje baze podataka o životnom ciklusu proizvoda u pogledu usaglašenosti. Na ovaj način zadovolji će se uslovi definisani u regulativi br.  5015.2 Ministarstva odbrane Sjedinjenih Američkih Država. Teamcenter vam omogućava da definišete koje podatke je potrebno da imate da se postigne usklađenost sa regulativama, njihovim formatima i arhivskim zahtevima.

Kontrola dokumenata i evidencija

Funkcije za upravljanje dokumentima i spisima se lako upotrebljavaju za kreiranje kompleksnih podataka o životnom ciklusu proizvoda i usklađenosti sa uslovima navedenim u regulativi 5015.2  Ministarstva odbrane SAD-a. Teamcenter sistem  vam omogućava, da odredite koje informacije treba da se koordiniraju sa propisima, u kom obliku i kojim uslovima za arhiviranje.

Prednost i ključne karakteristike
  • Teamcenter sistem omogućava usklađenost sa svim zakonskim propisima i te zakonske propise uključuje kao deo sveobuhvatne strateške inicijative za jednostavnije i bolje poslovanje, a ne samo kao deo aktivnosti izveštavanja.
  • Smanjuje rizik od neusaglašenosti sa zakonodavnim postupcima i ragulativnim procesima tokom kompletnog životnog ciklusa proizvoda
  • Donosi kompletnu usklađenost sa zahtevima za dokumentovanje i zadovoljava obaveze povezane sa identifikacijom i praćenjem odgovornosti i jednostavne revizije povezane sa Uredbom o kontrolisanju
  • Omogućeno je upravljanje informacijama kao što su podaci o stanju usklađenosti sa glavnim računovodstvenim računima, sistemske revizije, analize alternativa i/ali kao i Risk assesments izveštaji
Горе

We use cookies

We use cookies to analyze traffic, remember preferences and improve the usability of the website. To give your consent, click on the "I Agree" button.

Settings I agree

You can refuse consent at any time.