5-osno glodanje

5-osno glodanje je za nabrednu obradu programabilnih 5-osnih CNC alatnih mašina, uključujući više funkcionalne 5-osne CNC mašine. Dozvoljava brzo I tačno NX CAM 5-osnu obradu glodanjem komponenata primarno za vazduhoplovnu i automobilsku industriju, energetiku i izradu kalupa. Ugao alata je definisan na pogledu očuvanja optimalne reznih uslova i zaštiti od kolizije. Dozvoljava obradu negativnih zidova, koji su često problematični u 3D i smanjuje broj stezanja komada pri obradi, stoga smanjuju obradu i daju jeftiniji proizvod. 

NX CAM 5 osé frézování

Pomoću ovog modula mogu se obrađivati dublji i strmiji oblici sa znatno kraćim prepustima, što omogućava više brzine rezanja i daje viši kvalitet obrađenih površina komponenata. Tagencijalna rezna strama alata (SWARF) štedi obrado vreme u poređenju sa konvencijalnim 3-osnim razmakom.

Deo 5-osne obrade je specifična obrada modula rotora turbina. Tretirani delovi su delovi standardizovanih geometrija dela (glavčina, lopatica, kratka oštrica, itd.), tako da popravljanje ovih oblika, identifikacija alata i parametari obrade, sve se može naći što je potrebno za NX CAM, izvodi se automatski i veoma brzo. Promenjivo 5-osno glodanje omogućuje uklanjanje viška materijala i omogućava kompletiranje dodatno definisanih konstati. Definicija završne obrade poštuje pravac toka fluida.

 

Горе

We use cookies

We use cookies to analyze traffic, remember preferences and improve the usability of the website. To give your consent, click on the "I Agree" button.

Settings I agree

You can refuse consent at any time.