5-osno glodanje

5-osno glodanje je za nabrednu obradu programabilnih 5-osnih CNC alatnih mašina, uključujući više funkcionalne 5-osne CNC mašine. Dozvoljava brzo I tačno NX CAM 5-osnu obradu glodanjem komponenata primarno za vazduhoplovnu i automobilsku industriju, energetiku i izradu kalupa. Ugao alata je definisan na pogledu očuvanja optimalne reznih uslova i zaštiti od kolizije. Dozvoljava obradu negativnih zidova, koji su često problematični u 3D i smanjuje broj stezanja komada pri obradi, stoga smanjuju obradu i daju jeftiniji proizvod. 

NX CAM 5 osé frézování

Pomoću ovog modula mogu se obrađivati dublji i strmiji oblici sa znatno kraćim prepustima, što omogućava više brzine rezanja i daje viši kvalitet obrađenih površina komponenata. Tagencijalna rezna strama alata (SWARF) štedi obrado vreme u poređenju sa konvencijalnim 3-osnim razmakom.

Deo 5-osne obrade je specifična obrada modula rotora turbina. Tretirani delovi su delovi standardizovanih geometrija dela (glavčina, lopatica, kratka oštrica, itd.), tako da popravljanje ovih oblika, identifikacija alata i parametari obrade, sve se može naći što je potrebno za NX CAM, izvodi se automatski i veoma brzo. Promenjivo 5-osno glodanje omogućuje uklanjanje viška materijala i omogućava kompletiranje dodatno definisanih konstati. Definicija završne obrade poštuje pravac toka fluida.

 

Горе