CAM

Naš portfolio za NC programiranje zasniva se na proizvodima Siemens PLM. Pružamo sveobuhvatna rešenja ovog tipa u svim oblastima mašinstva. Podržavamo nejčešće korišćene obrade na CNC mašinama kao što su glodanje, bušenje i struganje.

CAMNX CAM i CAM Express

NX CAM je deo sveobuhvatnog CAD/CAM, a NX omogućava mašinsku obradu složenig komponenti na profesionalnim obradnim multifunkcionalnim centrima za operacije glodanja/bušenja, struganja, i obradi na erozimatima sa žicom EDM. Osim čvrstih modela predmet obrade mogu biti površinski, STL, 2D žičani ili kombinacija navedenih tipova modela. Sistem omogućava korišćenje sklopa za definisanje ili obradu elementa veze. Integracija u CAD/CAM sistem, NX-u omogućava asocijativnost obradnog modela tokom geometrijskih ili tehnoloških promena.

CAM Express je nezavisan CAM sistem koji dozvoljava složenu obradu komponenti na profesionalnim obradnim centrima (glodanje, bušenje, struganje) i obrade na elektroerozimatima sa žicom EDM. Bliska povezanost sa CAD sistemom Solid Edge obezbeđuje asocijativnost modela za geometrijske i tehnološke promene.

Proizvod nudi moćne alate za maksimalno povećanje efikasnosti CNC alatnih mašina. On je razumljiv i pristupačan. NX CAM je deo integrisanog CAD/CAM sistema, a NX CAM Express je nezavisan CAM sistem i u bliskoj je vezi sa CAD sistemom Solid Edge i pruža asocijativnost mašinskog modela.

 

 

 

Aktuality

    Горе

    We use cookies

    We use cookies to analyze traffic, remember preferences and improve the usability of the website. To give your consent, click on the "I Agree" button.

    Settings I agree

    You can refuse consent at any time.