3-osno glodanje

3-osno glodanje je za 3D glodanje kalupa, matrica, delova kalupa i oblika složenog oblika. Skup operacija omogućava grubu, preostalu grubu i završno glodanje i sveobuhvatno pokriva pitanja glodanja oblika. Strategije završnih obrada dozvolja odvojenu obradu strmih i plitkih površina. Definicija kvaliteta površine za ulazni korak prostorno određuje putanju alata.

Operacija Streamline kreira glatku kontinualnu putanju koja dozvoljava prirodne konture obrašenih komponenti.NX CAM 3 osé frézování Metode tretmana radijalne i koncentrične spirale je poželjna za primenu prilikom kompletiranja oblika sa NX CAM 3-osnim glodanjem. Flowcut Machining dozvoljava veoma efikasni način uklanjanja preostalog materijala u unutrašnjim uglovima. Podržava Spline (NURBS) interpolaciju u NC kodu za standardne upravljačke sisteme (npr. Sinumeric, Fanuc, Heidenhain, itd.) i 3D korekcioni alat. Elementi High Speed Machining (HSM), npr. trohoidno glodanje, ravnanje/obaranje oštrih ivica dozvoljavaju da se u potpunosti iskoriste moderne CNC mašine i dobije visoki kvalitet površine. Feed Rate optimizacija produžuje život korišćenih instrumenata. Paralelno generisanje putanja alata na PC-ju sa višejezgarnim procesorom ili više procesora  značajno ubrzava NC kod. Operacije transformacije (pravougaona i cirkularna, ogledalo itd.) dozvoljavaju brzo i efikasnu obradu višestrukih I periodičnih oblika.

Горе