Trening VERICUT - Izgradnja modela CNC mašina, konfiguracija kontrolnih sistema

Kurs pokriva definiciju virtuelnih modela CNC mašina, uključujući upravljačke sisteme koji koriste VERICUT softver.

Učesnici kursa

Kurs je namenjen programerima CNC mašina koji koriste VERICUT za proveru NC koda. Polaznik kursa će dobiti materijal za obuku. Preduslov je minimalna praksa u inženjerstvu u srednjoj školi ili univerzitetskom obrazovanju sa tehničkim fokusom ili praksa u oblasti inženjerstva i završetak VERICAT kursa - osnovne obuke.

Dužina kursa

Ukupno 3 dana.

Sadržaj kursa
  • Kreiranje modela mašine iz baze podataka
  • Izrada sopstvenog modela mašine 
  • Konfiguracija sistema upravljanja 
  • Praktični primeri
Горе

We use cookies

We use cookies to analyze traffic, remember preferences and improve the usability of the website. To give your consent, click on the "I Agree" button.

Settings I agree

You can refuse consent at any time.