VERICUT Modul Model Export: Vyexportování modelu

Mogućeje brzo i lako kreiranje „obrađenog“ CAD modela iz NC podataka! Putanja alata može se izvesti u CAD model saglasan sa modelom proizvedenim na 2-5 osnoj mašini.

Jedinstveni algoritam CGTech smanjuje vilične datoteka uz održavanje parametra proizvodnje proizvoda, kao što su zaobljenja, rupe, radijusi, rasporedi i debljina zida. Rezultat je veoma precizan, kao i mašinski obrađeni model.

Nema više ručnog modeliranja trenutnog statusa za svaku operaciju. Nema više upotrebe uređaja za skeniranje i bilo kog modeliranja površine za završeni radni komad. Model Export pored IGES i STL, CGTech nudi model interfejsa za CATIA V5, CATIA V4, STEP i ACIS.

Korišćenje uvezenog modela

Proces planiranja

Pojednostavlite dugotrajan proces generisanja podataka!

  • Upotreba „mašinski obrađenog modela“ za planiranje višestrukog podešavanja ili performansi mašinske obrade.
  • Izbeći problem tokom narednih obrada rezanjem
  • Eliminacija vizuelizacije površine materijala u svakoj fazi obrade
  • Stvaranje preciznije i efikasnije putanje alata
Riverzno inženjerstvo
Model Export

Ubacite "mašinsi obrašen model" nazad u vaš CAD sistem!

  • Ažurirajte model ili process tako da odražava stvarni završni deo, sastavite ga sa mašinski obrađenim modelima
  • Izvršite mehaničku analizu zaista realinih komponenata
Stariji podaci

Kreirajte CAD modele iz starog ATP ili G - kod programa!

  • Uvezite ih u CAD sistem za editovanje i ažuriranje
  • Uparite predloge komponente, itd.

 

 

Горе